ANTICKÁ ŠTVANICE 2022: REZIDENČNÍ VÝZVA

Divadlo VILA Štvanice a umělecký soubor Tygr v tísni vyhlašují rezidenční výzvu pro tvůrčí skupiny, jednotlivce či studenty divadelních škol na inscenační projekt 7. ročníku festivalu Antická Štvanice, který se uskuteční v září 2022 v plenéru Divadla VILA Štvanice na pražském ostrově Štvanice.

CO JE ANTICKÁ ŠTVANICE?

Festival divadelních plenérových událostí, který se každoročně koná na začátku sezóny na ostrově Štvanice a postupně uvádí inscenace antických dramat, či her s antickým námětem v koprodukci se stálými soubory Divadla VILA Štvanice a spřátelenými režijními osobnostmi. 

Festival vrací antické drama pod hvězdné nebe, čerpá z génia loci ostrova, poskytuje tvůrcům možnost velkorysých režijně–výtvarných konceptů a nabízí současnou interpretaci starověké látky.

V minulých letech byla v rámci festivalu uvedena Aischylova Oresteia v režii Ivo Kristiána Kubáka; adaptace Ovidiových proměn z pera Martina Hýči a v režii Jana Nebeského pod názvem Orfeus; inscenace současných her s antickým námětem Faidra a Prosebnice autorek Mariny Carr a Anny Saavedry v režii Martiny Schlegelové; autorská adaptace Aristofanových komedií Plodnost! Mír! A Bohatství! z pera Marie Novákové v režii Ivo Kristiána Kubáka, česká premiéra Senecovy tragédie Šílený Herkules v režii Tomáše Loužného a operní travestie s antickým námětem Římská Lukrécie v režii Petra Haška na zákaldě dochovaného barokního libreta a hudby současného skladatele Tomáše Hanzlíka. 

KOHO HLEDÁME?

Hledáme tvůrce plenérového divadelního díla inspirovaného antickým dramatem, mytologií, prózou či poezií. 

Jsme otevřeni činohernímu, autorskému, hudebnímu, tanečnímu, výtvarnému, interaktivnímu divadlu, přičemž výsledný tvar musí být minimálně hodinový. 

CO NABÍZÍME?
 • zajištění prostoru v plenéru ostrova Štvanice (vyřízení veškerých povolení)
 • zázemí v Divadle VILA Štvanice po čas zkoušení a repríz (možnost využít zázemí DVŠ na zkoušení v době 17.-31. 8., pro reprízy pak  v době 1.-14. 9.)
 • zapůjčení techniky ze zázemí Divadla VILA Štvanice 
 • rozpočet na projekt 100.000 Kč (částka, kterou lze dle vlastního uvážení použít na umělecké honoráře, technické honoráře, produkci, výtvarné zpracování apod.)
 • zajištění průběhu repríz projektu (pokladní, uvaděčky, produkční dozor)
 • průběžné režijně-dramaturgické konzultace s uměleckým vedením festivalu Marií Novákovou a Ivo Kristiánem Kubákem
 • základní propagace – zajištění plakátu a tištěného programu, nafocení zkoušky/reprízy, promo v rámci komunikačních kanálů DVŠ (web, newsletter, sociální sítě), poskytnutí webu na adrese www.antickastvanice.cz
PODMÍNKY:
 • minimálně 10 repríz projektu odehraných v období 1. 9.-14. 9.
 • zajištění vlastní produkce projektu a technického provozu zkoušek i repríz
 • spolupráce na propagaci projektu – je třeba zajistit vlastní propagaci projektu a také styčnou osobu, která bude spolupracovat s DVŠ na produkci propagace (dodávání podkladů, fotky a videa na soc-sítě, zajištění termínů pro fotografa atp.). Je možné využít konzultace s PR manažerkou DVŠ.
HARMONOGRAM:
 • uzávěrka výzvy 1. 12. 2021
 • výběrové řízení 2.-14. 12. 2021
 • oznámení výsledků 20. 12. 2021
 • tvůrčí rezidence 17. 8.-14. 9.
 • prezentace 1.-14. 9. (je třeba odehrát min. 10 repríz v tomto časovém období)
PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
 • motivační dopis (1 normostrana)
 • anotaci a dramaturgicko-režijní popis projektu (max. 2 normostrany)
 • profily uměleckého týmu (životopis/y, portfolia atd., max. 3 normostrany)

Přihlášku zasílejte na email aneta@tygrvtisni.cz do 1. 12. 2021 23:59.

Rezidenční projekt vybere umělecké vedení Tygra v tísni ve složení Marie Nováková, Ivo Kristián Kubák a Zuzana Burianová na základě osobního pohovoru s vybranými uchazeči. Umělecké vedení Tygra v tísni si vyhrazuje právo žádný projekt nevybrat v případě, že usoudí, že žádná nabídka nesplňuje požadavky výzvy.

Přejít nahoru