OPEN CALL: THE YEAR OF SONIC CONFESSION

___open call na účast v interdisciplinární laboratoři v NP Saské Švýcarsko, Německo. Kolektiv outsideininsideoutinsideoutoutsidein (oiioiooi) vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce, výzkumníky a další zájemce o 17–denní laboratoř v Národním parku Saské Švýcarsko v Německu, která se koná v časovém rozmezí 5.-21. 8. 2024. Letošním tématem je „The year of Sonic Confession“ (Rok přiznaného zvuku).

POPIS:

Zvuk jako poselství o hlubokém potenciálu spojení, meditace a reflexe, který se skrývá v prostém aktu kolektivního naslouchání. Zvuk jako tělo samo o sobě – vibrující, rezonující a nesoucí paměťové stopy svého okolí. Hlas jako prodloužení těla má kvalitu propojení s hmotným světem. Neomezuje se na jediný, individuální projev, ale vzniká jako kolektivní a vzájemně provázaný spektrální zážitek. Schopnost naslouchat. Volba naslouchat.

Letošním ročníkem přiznáváme silnou přítomnost projektů zaměřených na zvuk, výzkumů z předchozích ročníků laboratoří oiioiooi. Budeme zkoumat vztahy zvuku v dialogu s jinými médii, existenci, přítomnost, prostřednictvím různých smyslových cest, vjemů, postupů.

Jak nás zvuk formuje? A jak je zvuk přítomný? To zní… v nás a venku. Jak koexistuje technologie, která využívá elektřinu, s přírodou a jak se navzájem vyživují, inspirují. Jak přistupovat k technologii udržitelným způsobem, kdy je mycelium struktury decentralizované a nevykořisťuje. Kde vztahy mezi nimi existují na bázi výměny a komunikace.

Rádi bychom navázali dialogy mezi přírodními a elektrickými entitami, nebo si je alespoň zvědomili a otevřeli prostor pro možnosti, změnu a ztělesnění.

Pro letošní ročník vyzýváme nadšence, aby se zapojili do zkoumání možností způsobů komunikace, mimo-zvukově založených entit a prostorů. Všechny, s nimiž takové proudy rezonují a kteří mají zájem.

V letošním roce se uskuteční následující workshopy a přednášky, kterých se mohou účastníci laboratoře zúčastnit.

 • Nahrávky v terénu, akustická ekologie
 • Dílna o rozhlasových vysílačích a rozhlasovém vysílání (oolongradio)
 • Workshop hlasu a těla; transformace hlasu s pomocí umělé inteligence (Aliaksandra Yakubouskaya a
  Katarina Kadijevic)
 • Tichý den (silent day)
 • Technofeminismus a permacomputing, průsečík technologií a přírody (Michal Klodner)
 • Dílna prostorového zvuku (Michał Chrul)
 • Herbalismus jako praxe čtení země (Matouš Lipus)
 • Zkušenost „něčeho“ namísto „ničeho“ prostřednictvím metodiky jednoho řádku pro osobní zápisníky a
  SuperCollider (Andrejs Poikāns)

PREZENTACE:

Součástí laboratoře je také jednodenní~jedno-noční (24h) veřejná akce, která se uskuteční 17. 8. Na ni budou navazovat další dvě veřejné prezentace: 23. 8. v galerii Sluggg v Lipsku a 27.-29. 8. v Centru ekologie a umění „Kafkárna“ v Praze.

O MÍSTĚ:

Stadt Wehlen se nachází v oblasti, která je součástí Národního parku Saské Švýcarsko. Ubytování je v Galerii Torhaus Wehlen, které je pár minut od řeky a převozu na druhý břeh, kde se nachází vlaková zastávka.

CO NABÍZÍME:

Prostor pro tvorbu, zázemí, ubytování ve společných prostorách. Pro více info doporučujeme přečíst přiložené PDF.

JAK SE PŘIHLÁSIT:

 • Vyberte si 3 otázky z mapy (přiložené v pdf) a odpovězte na ně jakýmkoli způsobem, formou, médiem.
 • Vytvořte 3 otázky v psané angličtině. Tímto souhlasíte s tím, že vaše otázky budou zdokumentovány a zveřejněny na našich webových stránkách, jako výchozí kontaktní prostor pro „smyčku zpětné vazby“ mezi ostatními žadateli, kolektivem a širší diváckou veřejností, můžete se rozhodnout zveřejnit své otázky anonymně. Tyto otázky přispějí k průběžnému otevřenému (re)zdroji našeho zkoumání a experimentování během letošní laboratoře i po jejím skončení.
 • Vyberte 1-3 svá díla, která reagují na naše tematické směřování, a o které se s námi chcete podělit v jakémkoli formátu – pdf, jpeg, video odkaz, audio odkaz, webová stránka.
 • Osobní webové stránky, které prezentují vaše předchozí zkušenosti, pokud je nemáte, pošlete nám soubor ve formátu pdf.

Uzávěrka přihlášek: 26. 6. 2024

Veškeré podrobnosti naleznete v PDF (ENG): https://drive.google.com/file/d/1paPFmsElYr5ha5dJRhE2Sqw1sevLi_Vx/view

V případě dotazů a zaslání přihlášky pište na adresu: outininoutinoutoutin@gmail.com

Online platformy:

ZDROJ: THE YEAR OF SONIC CONFESSION
Přejít nahoru