Zámek Luhačovice

Kontakty
Adresy

Franz a Lydia Thienen,
lydia.thienen@thienen.cz
+420 608 975 165

Zámek Luhačovice
Masarykova 76,
Luhačovice, 763 26

O MÍSTĚ:

Spolek Luhovaný Vincent pořádá od roku 2009 stejnojmenný festival. Má ambici stát se kulturní platformou pro lázně 21. století, byť nedisponuje vlastními prostory. V roce 2021 však díky podpoře rodiny Thienen-Adlerflycht – majitelů zámku Luhačovice – spustil pilotně umělecké rezidence pro oblast scénického umění.  Aktuálně na zámku probíhají opravy a sanace. Z tohoto důvodu spolek momentálně neposkytuje rezidence pro oblast scénického umění!

Od roku 2020 vždy na podzim uskutečňuje na zámku Nadační fond Pramen Luhačovice „Literární pobyty v Luhačovicích” pro spisovatele a spisovatelky, pro které byly prostory patřičně adaptovány. Ostatní prostory jsou v současné době prázdné, nicméně provozuschopné. Vizí majitelů zámku je otevřít jej znovu veřejnosti a realizovat zde kulturně-vzdělávací centrum se zaměřením na přírodní turistiku.

Historie zámku:

Luhačovický zámek byl postaven v letech 1730-1738 za hraběte Wolfganga Serényiho. Rodina zde působila až do konce druhé světové války. V roce 1945 byl zámek převzat pod národní správu. Jedná se o jednopatrovou budovu s jednoduchou barokní fasádou a s věží. K zámku přiléhá zámecká kaple a park. Svou polohou v zastavěné městské části Luhačovic a svou nenápadnou podobou zůstával dosud mnohým návštěvníkům města skryt. Ve druhé polovině 20. století byl objekt přizpůsoben pro potřeby mateřské školy a následně využíván jako sídlo základní umělecké školy a domu dětí a mládeže. Tyto instituce prostory zámku využívaly do roku 2020. Zámek byl v letech 2016/2017 navrácen v restituci původním majitelům: rodině Thienen-Adlerflycht, tedy potomkům rodu Serényi.

SPECIFIKA:

  • Upozornění: V současné době spolek neposkytuje rezidence pro scénická umění!

ROK ZALOŽENÍ:

2021

Autor fotografií: Pavel Malaník

Webové stránky rezidence

Přejít nahoru