EMERGENCY DANCES IV. – OPEN CALL

EMERGENCY DANCES IV. aneb Tanec povstávající ze stavu nouze

Divadelní soubor Tantehorse, zabývající se originálními autorskými projekty na pomezí žánrů divadla, tance a performance se opět rozhodl podpořit mladé, začínající, či nezávislé tvůrce a poskytnout jim prostor a produkčně/technické zázemí pro experimentální autorskou tvorbu.

Podpoříme vznik tří projektů, které aktivně reagují na současný svět, využívají kritický pohled, vybízí k novému uvažování o důležitých společenských otázkách a zachází s netradiční uměleckou formou. Kurátorkou projektu je Miřenka Čechová, dramaturgyní filosofka a divadelní lektorka Kristýna Boháčová, technicko-produkční tým tvoří tvůrci souboru Tantehorse, partnerem projektu je Palác Akropolis.

EMERGENCY DANCES:

Emerge (z lat. emergere), znamená zjevit se, povstat (mergere – ponořit se + e/ex – ven). Nás cyklus volně překládáme jako Tanec povstávající ze stavu nouze.

Téma Emergency dances klade podmínku využití těla jako primárního výrazového prostředku, které zpracovává palčivou otázku naléhavé okolnosti nebo mimořádné potřeby, kterou zjevuje a ohledává v dialogu s divákem.

Zajímají nás návrhy projektů tématicky odvážných, formálně inovativních, které kladou vysoký nárok na diváka, a které je tvůrce schopen komunikovat s kurátorkou jak v procesu zkoušení, tak v následné diskusi s diváky.

Emergency Dances chtějí motivovat tvůrce k experimentu, avšak v rámci intelektuální i producentské podpory. Projekt lze chápat též jako laboratoř, krátkometrážní délka finálních projektů je startovacím polem pro vznik následného celovečerního díla.

V předchozích edicích jsme podpořili díla, jako např. Johana Pocková a Sabina Bočková: Jáma Lvová, Ridina Ahmedová: Sádlo, Eva Stará: MASS, ad.

Po zkušenosti z předešlých dvou dílů přidáváme k projektu ještě tři workshopy. Vybraní tvůrci dostanou možnost absolvovat dramaturgický workshop (vedený Kristýnou Boháčovou) a technicko-produkční (vedený Jakubem Urbanem). Kurátorka Miřenka Čechová povede workshop režijně-choreografický a díla bude průběžně diskutovat.

NABÍZÍME:

 • produkčně technické zabezpečení projektu
 • prostor na zkoušení (cca 70h zkoušení pro každý projekt)
 • prostor na premiéru a reprízu, která bude komponovaným večerem všech tří děl v Paláci Akropolis
 • finanční budget na nízkonákladovou scénografii, kostýmy a autorské honoráře (např. hudba)
 • dramaturgickou, režijní a produkčně technickou supervizi
 • možnost absolvování tří workshopů
 • odborné konzultace v průběhu procesu zkoušení
 • prezentaci tvůrců v kontextu profesionálního nezávislého divadla
 • diváckou a odborně kritickou zpětnou vazbu po uvedení

POŽADUJEME:

 • angažovaný umělecký přístup k tvorbě
 • schopnost vést dialog s autory dalších projektů
 • kritické uvažování v tvůrčím procesu a otevřenost k novým podnětům
 • společenskou aktuálnost a aktivistický přístup k tématu
 • formalní inovativnost a odvahu k experimentu
 • primární fokus na lidské tělo a minimalizaci vnějších prostředků
 • délka 20-30 minut

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • leden 2023 – vyhlášení výběru třech projektů
 • únor – červen – 1. část přípravy projektu
 • červen – první vzájemný showcase a kritické připomínky
 • červenec – září – 2. část přípravy projektu
 • září – druhý společný showcase a kritické připomínky
 • říjen – závěrečná část zkoušení
 • 12.11.2023 technická příprava, generálka v Paláci Akropolis
 • 13.11.2023 – premiéra projektu v Paláci Akropolis
 • 14.11.2023 – premiéra projektu v Paláci Akropolis

PŘIHLÁŠENÍ:

Uzávěrka návrhu projektů je: do 31. prosince 2022

Návrh projektu by měl obsahovat:
1. Téma, které chcete zpracovávat a jeho relevanci k současnému světu
2. Způsob, jakým chcete téma zpracovávat (formalní inovativnost)
3. Tvůrčí tým (kdo se na projektu má podílet)
4. Cíle a perspektivy, které by projekt měl přinést (tvůrci a divákům).

K návrhu přiložte:

 • CV autora (pokud vám nejde vložit do formuláře, pošlete ho mailem na tantehorse@gmail.com a do předmětu uveďte „CV ED4 jméno“)
 • video ukázku a popis práce na předešlých projektech, z nichž bude patrné, jakým způsobem tvůrce uvažuje/uvažoval, případně popis toho, čím se bude lišit jeho uvažování v tomto projektu. (Video zašlete jako odkaz na Youtube, Vimeo, apod. Neakceptujeme odkazy ke stažení)

Formulář vč. příloh vyplňte zde: https://forms.gle/tcbLGydMto1aniQL7

KONTAKT:

Další otázky vám zodpoví do 29.12. Jakub Urban na tantehorse@gmail.com nebo na 777 947 430.

ZDROJ: TANTEHORSE

Přejít nahoru