PRAKTICKÉ INFORMACE


JÍZDNÍ ŘÁDY

DOPRAVA Z & NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA PRAHA

APLIKACE NA MHD V PRAZE

REGIONÁLNÍ VLAKY A AUTOBUSY


DŮLEŽITÉ KONTAKTY

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

150 – Hasičský záchranný sbor ČR

155 – Zdravotnická záchranná služba

156 – Městská policie

158 – Policie ČR


PUBLIKACE

Nová síť. (2023). Studie: Tvůrčí rezidenční pobyty. Praha, Česko.

Nová síť. (2023). Studie: Tvůrčí rezidenční pobyty. Příloha I_Analýza finančních nástrojů podpory na státní úrovni & návrhová část. Praha, Česko.

Nová síť. (2023). Studie: Tvůrčí rezidenční pobyty. Příloha II_Analýza výsledků dotazníkového šetření. Praha, Česko.

Nová síť. (2022). The Phenomenon of Arts Residencies in V4 Countries. Praha, Česko.

Lacmanová, T. (2021). Umělecká rezidence ve 21. století: případová studie. [Diplomová práce]. Vysoká škola ekonomická v Praze.

European Union. (2016). Policy Handbook on Artists‘ Residencies. Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2766/199924.

Přejít nahoru