PRACTICAL INFORMATION


TIMETABLES

TRANSPORT TO & FROM THE AIRPORT VÁCLAV HAVEL PRAHA

PUBLIC TRANSPORT PRAGUE 

PUBLIC TRANSPORT PRAGUE TICKETS APP

REGIONAL TRAINS AND BUSES 


IMPORTANT CONTACTS

112 – Universal European emergency number

150 – Fire Department

155 – Ambulance

156 – City Police

158 – Police of the Czech Republic


PUBLICATIONS

Nová síť. (2023). Studie: Tvůrčí rezidenční pobyty. Prague, Czech Republic.

Nová síť. (2023). Studie: Tvůrčí rezidenční pobyty. Příloha I_Analýza finančních nástrojů podpory na státní úrovni & návrhová část.

Nová síť. (2023). Studie: Tvůrčí rezidenční pobyty. Příloha II_Analýza výsledků dotazníkového šetření. Prague, Czech Republic.

Nová síť. (2022). The Phenomenon of Arts Residencies in V4 Countries. Prague, Czech Republic.

Lacmanová, T. (2021). Umělecká rezidence ve 21. století: případová studie. [Master’s thesis]. Prague University of Economics and Business. Prague, Czech Republic.

European Union. (2016). Policy Handbook on Artists’ Residencies. Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2766/199924.

Scroll to Top