ART-IN-RES NEW ONLINE PLATFORM FOR ARTISTS RESIDENCIES

Theatre, Dance, New Circus, Performance

News

ART-IN-RES SE ZAPOJUJE K POMOCI UKRAJINĚ

ART-IN-RES FOR REFUGEES Poskytovatelé rezidenčních pobytů projevili zájem pomoci s ubytováním ukrajinských, běloruských a ruských uprchlíků v rámci svých možností spojených s tvůrčími rezidenčními pobyty.  V přehledu rezidencí na tomto webu je vytvořena kategorie ART-IN-RES PRO UPRCHLÍKY, která tato místa sdružuje. Mají-li rezidenční centra na poskytnutí zázemí kapacity a chtějí-li být součástí této kategorie umožňující jednodušší propojení uprchlíků s hostícími organizacemi, je pro nás důležité vědět: kolik osob může rezidenční

Read more

OPEN CALL PRVNÍ META 2022

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu PRVNÍ META. O PROJEKTU: Projekt PRVNÍ META se zaměřuje na podporu divadelní tvorby mladých umělců, kteří pracují s materiálem a loutkou. Švestkový Dvůr poskytne umělcům prostor prakticky hledat a experimentovat s materiálem a jeho následným využitím při tvorbě autorského divadelního představení. České loutkářství představuje nehmotný kulturní statek. Za celou dobu své existence je uznáno jako významný

Read more

OPEN CALL NEW WAYS 2022

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu NEW WAYS 2022. O PROJEKTU: Projekt NEW WAYS 2022 se i v letošním roce zaměřuje na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení, kulturních zážitků publiku. V uplynulých dvou letech se musel kulturní a umělecký prostor v České republice i ve světě vypořádat se zásadními změnami, a také tradiční formy setkávání umělců s diváky

Read more

Project ART-IN-RES

Artists residencies have become indispensable for production of art projects worldwide.

Most countries run online ‘guideposts’ which connect artists with art residency providers. Such resource has been missing in the Czech Republic.

Practical information

The most important information you need to know during your residency stay.

EEA-and-Norway_grants_A5-horizontal
Scroll to Top