VZBUĎME VARY: ESENCE MÍSTA 2024

OTEVŘENÁ VÝZVA: UMĚLECKÉ POBYTY

Zveme umělce a umělkyně, ale také teoretiky a teoretičky umění, aby se v době jednoho až dvou týdnů ponořili do průzkumu města Karlovy Vary a okolí, jeho obyvatelstva, institucí, pramenů a života. Podpoříme vznik dočasných intervencí, happeningů, procházek, performancí či přednášek zasazených v různých interdisciplinárních kontextech: environmentálním, sociálním, psychologickém, psychogeografickém, místotvorném, estetickém apod.

Podpoříme minimálně tři umělce a umělkyně nebo teoretiky a teoretičky z oblastí performativního nebo vizuálního umění, sound art či tvorby v interdisciplinárním uměleckém kontextu. Podmínkou rezidence je uskutečnění výstupu na konci rezidence: performance, výstavy, intervence ušité na míru konkrétního místa, přednášky, setkání s umělcem apod. Pro ty, kdo pečují o děti, nabízíme možnost přijet s dalším členem rodiny nebo příspěvek na hlídání.

TÉMA ROKU: PEČOVÁNÍ – ZPĚČOVÁNÍ

Společným konceptuálním jmenovatelem letošního programu uměleckých rezidencí Esence místa v Karlových Varech jsou pojmy pečování a zpěčování. Pečováním přitom v první řadě míníme pečování o fyzický i mentální prostor, který umožňuje a usnadňuje další formy péče zaměřené již na konkrétní “druhé”. Zpěčování chápeme jako jeden z aspektů péče, která je protipólem či protipohybem konzumu, výkonnosti, využívání, necitlivosti či bezcitnosti ve vztahu k ostatním bytostem a prostředí nebo prostoru. Péče, jako zvláštní druh odporu, který se děje zpomalením, nasloucháním, všímavostí, citlivostí, interakcí.

Zajímají nás způsoby, jakými může umění modulovat vztahy jednotlivců a společenství k mezilidskému či nelidskému prostředí. Hledáme nenásilné a bezpečné způsoby prorážení limitů péče, jejího rozšiřování a proměňování její typické struktury. Chceme podpořit situace, ve kterých se pečování potkává se zpěčováním, ochrana a empatie s uznáním svébytnosti.

Karlovarský region skýtá řadu příležitostí k ohledávání různých poloh pečovacího naladění prostřednictvím uměleckých intervencí a průzkumu. Vztah ke krajině prochází momentálně v regionu “zkouškou ohněm” v souvislosti s plánováním potěžební budoucnosti, které probíhá – pohříchu – shora. Důvody nízké angažovanosti obyvatelstva jsou jistě rozmanité, ale bezpochyby mezi ně patří existence slepých skvrn v citových mapách regionu. Podobně neprozkoumané zůstávají regionální představy o historii, ať už té vlastní, či zděděné, dějin, jejichž opatrovníci jsme se souhrou historických náhod dočasně stali. Proslídit by také stálo za to sféru umělecké infrastruktury, lokálních institucí, které o umění pečují, a limitů, jež tato péče má.


VZBUĎME VARY

Pečujeme o tvůrčí prolínání uměleckých disciplín na Karlovarsku: intermediální a komunitní umění, nové divadlo, současný tanec, menšinové hudební žánry atd.

Práce s různými místy je klíčovou součástí naší činnosti. Od roku 2020 se koná umělecký průzkum ESENCE MÍSTA/ ESENCE THERMALU zaměřený na imaginativní pole místa, vrstvy vnímání spojené s místem prostřednictvím uměleckého vyjádření a reflexe.

NABÍZÍME

 • možnost zpomalit v tempu lázeňského města, zkoumat, experimentovat, rozvíjet se, soustředit
 • pracovat v místech s jedinečným geniem loci v Karlových Varech
 • ubytování a prostor pro práci
 • náklady na dopravu dle dohody
 • produkční podporu a konzultace
 • pro umělce či umělkyně s dětmi – příspěvek na hlídání ve výši 3500 Kč
 • příspěvek na materiál či technické zajištění do výše 3000 Kč
 • honorář ve výši 8000 Kč (týden)

TERMÍN REZIDENCE

 • dle dohody v období září – listopad 2024

CO OČEKÁVÁME

 • aktivní účast na tvůrčí site specific rezidenci, otevřenou komunikaci
 • hravost, odvahu a odhodlání zkoumat a tvořivě a zároveň empaticky vstupovat do veřejného prostoru
 • pochopení a respekt k místu, lidem i k jeho dalším obyvatelům a uživatelům
 • realizaci veřejné prezentace / performance v průběhu či na konci tvůrčího pobytu

JAK SE PŘIHLÁSIT 

Zaslat přihlášku na tereza@offcity.cz:

 • popis projektu (500 – 1000 slov) + motivační dopis – proč byste rádi tvořili právě v Karlových Varech + CV (ukázka práce)
 • do 20/6 2024, 24:00

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.

ZDROJ: VZBUĎME VARY
Přejít nahoru