MANAŽERSKÁ REZIDENCE NOVÉ SÍTĚ VE FARMSTUDIU

Zástupkyně servisní organizace Nová síť z.s., která je garantem programu na podporu tvůrčích a manažerských rezidenčních pobytů ART-IN-RES, se účastnily manažerského rezidenčního pobytu v kulturním a rezidenčním centru Bohemia Farmstudio v obci Vysoká na Kokořínsku. Účelem pobytu bylo zpracování části výzkumu jehož účelem je přinést argumenty a podklady pro implementaci nástrojů podpory tvůrčích rezidenčních pobytů do dotačního systému MK ČR i po roce 2025, až bude vyčerpán Národní plán obnovy.

Dne 11.-13. listopadu 2022 se tak sešel řešitelský tým v podobě Adriany Světlíkové, ředitelky Nové sítě, Tereza Lacmanové, koordinátorky programu ART-IN-RES a Markéty Málkové, ředitelky uměleckého rezidenčního domu POD JAVORY v jihočeských Komařicích. Pobyt jim zpříjemnily místní oslavy svátku svatého Martina. Svoji práci tým zakončil prezentací pro majitele Farmstudia a poskytovatele rezidenčních pobytů Pavla Matelu a Aleše Hrdličku, spoluzakladatele spolku REZI.DANCE, který provozuje komařický rezidenční dům pro živé umění.

Věříme, že výzkumná činnost Nové sítě přispěje ke zlepšení stavu podpory tvůrčích rezidenčních pobytů a celkově ke změně kulturní praxe a podmínek umělců, umělkyň a kulturních profesionálů v ČR.

Děkujeme Farmstudiu za příležitost bádat a zkoumat v tak inspirativním prostředí.

Část řešitelského týmu výzkumu na podporu tvůrčích rezidenčních pobytů, Tereza Lacmanová a Markéta Málková.
Svatomatinský průvod v obci Vysoká na Kokořínsku.
Nahlédnutí do bohatého programu kulturního a rezidenčního centra Bohemia Farmstudio.

Výzkum probíhá za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky a je realizován neziskovou organizací Nová síť z.s. v rámci projektu ART-IN-RES.

Přejít nahoru