OPEN CALL PRVNÍ META 2022

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu PRVNÍ META.

O PROJEKTU:

Projekt PRVNÍ META se zaměřuje na podporu divadelní tvorby mladých umělců, kteří pracují s materiálem a loutkou. Švestkový Dvůr poskytne umělcům prostor prakticky hledat a experimentovat s materiálem a jeho následným využitím při tvorbě autorského divadelního představení.

České loutkářství představuje nehmotný kulturní statek. Za celou dobu své existence je uznáno jako významný kulturní a společenský jev. V roce 2016 bylo české a slovenské loutkářství zapsáno na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Fenoménem v českých zemích bylo v 19. st. tzv. rodinné loutkové divadlo, které se předávalo generačně jako rodové řemeslo, proto docházelo ke kontinuálnímu rozvoji. Díky mnoha osobnostem (M. Kopecký, O. Bubeníček, V. Skála atd.) je v současné době loutkářství vnímáno jako svébytný umělecký druh. Švestkový Dvůr tak otevírá prostor pro mladou generaci tvůrců s ambicí navázat na tuto tradici.

Rezidence v délce 2-3 týdnů (srpen, září) jsou určené pro začínající loutkové umělce či uměleckou skupinu. Výsledky tvorby budou veřejnosti představeny v rámci podzimního programu na Švestkovém Dvoře.

Výběr projektů proběhne v první polovině června uměleckou radou ŠD ve složení Kateřina Šobáňová, Helena Štouračová, Anna Davis a Petr Špaček (produkce).

NABÍZÍME:

 • Rezidenční pobyt v délce 14-21 dnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
 • Technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
 • Produkční zázemí
 • Ubytování
 • Umělecký honorář za uvedení výsledného představení

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

 • Umělci působící v ČR
 • Jednotlivci
 • Skupiny (maximálně 5 osob)
 • Pro tvorbu autorského loutkového představení

HARMONOGRAM:

 • 10. 6. 2022 uzávěrka výzvy
 • 15. 6. 2022 výběr projektu
 • srpen – září 2022 tvůrčí rezidence
 • říjen – listopad 2022 veřejné prezentace

PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlášky zasílejte na adresu anna@continuo.cz nejpozději do 10. 6. 2022.

Pihlášky musí obsahovat:

 • popis projektu (1-2 normostrany)
 • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
 • krátký motivační dopis

O ŠVESTKOVÉM DVOŘE:

Švestkový Dvůr, z.s. je organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní aktivity ve vzniklém kulturním prostoru. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty. Jednotlivé okruhy se ve své činnosti prolínají a vzniká tak harmonický organismus spojený pevnou a jasnou strukturou a koncepcí.

Program rezidencí nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie.

Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

ZDROJE: ŠVESTKOVÝ DVŮR

Přejít nahoru