Y EVENTS 2024 / OPEN CALLS

Deadline: 14/11/2023 - 03/12/2023

OPEN CALL PRO AKCE V ROCE 2024

Y Events v roce 2024 vyhlašují jeden open call, ve kterém bude možné přihlásit svou tvorbu do dvou událostí zároveň, případně jenom do jedné z nich. Y: LAN Party a Y: Sweat & Fire spojuje slovo se zdánlivě negativním významem, ÚNIK. Chceme unikat vědomě, se zvídavostí a nadšením.

Do open callu je možné přihlásit již existující práce, dlouhodobé výzkumy i teprve se rodící koncepty. Y Events se snaží vytvářet prostředí pro rozvoj autorských praxí; proto nás zajímají především takové příspěvky, které nevznikají pouze příležitost tohoto open callu, ale které jsou pro vás důležité v rámci tvůrčího rozvoje či experimentu (ať už tematického, estetického nebo prezentačního).

Do open callu se mohou hlásit jednotlivci či kolektivy z libovolných uměleckých i mimouměleckých oborů.

Pro každou z událostí bude vybráno 5–10 příspěvků.

HARMONOGRAM:

 • Deadline výzvy: 03. 12. 2023
 • Výsledky výzvy: 17. 12. 2023
Y: LAN Party
 • Instalace: 01. + 02. 02. 2024
 • Event: 03. 02. 2024
Y: Sweat & Fire
 • Instalace: 23. + 24. 03. 2024
 • Event: 25. 03. 2024

Detailní informace o obou událostech a podmínkách naleznete v souhrnném .pdf

PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlášení příspěvku je možné dvěma způsoby:

 • skrze google formulář
 • emailem (instrukce naleznete v souhrnném .pdf)

Y EVEVENTS ZAJIŠŤUJE:

 • umělecký honorář
 • možnost pokrytí menších materiálních nákladů
 • plný technický a produkční support pro realizaci příspěvku
 • pro jeden až dva příspěvky možnost krátkodobé rezidence [3–5 dnů]
 • kurátorskou konzultaci příspěvku
 • ubytování a pokrytí cestovních nákladů

Kurátoři: Anna Chrtková & Petr Dlouhý
Produkce: Tomáš Sosna
Producent: Divadlo X10
Hostující kurátor Y: LAN Party: Ondřej Trhoň
Partner a koproducent Y: Sweat & Fire: Bazaar Festival

Kontakt: Yevents@divadlox10.cz

Y Events je sérií událostí, která operuje na okrajích divadla a hledá místa, kde se divadlo slévá s výtvarným uměním, s uměním performance, hudbou, zvukem a teorií.

SOUHRNNÉ .PDF / SUMMARIZING .PDF

FACEBOOK

ZDROJ: Y EVENTS

Přejít nahoru