Y: SURVIVE! OPEN CALL

Rezidence

Deadline: 19/06/2023 - 30/06/2023

Strategie přežití. Propojující.

Umění (a umělci*kyně) je unavené, prekarizované, politicky neviditelné, ekonomicky neaktivní a nedostatečně výdělečné – i tak ale disponuje jedinečnou schopností přežití. Pro závěrečnou událost roku 2023 volíme slovo přežít, které odkazuje k nutnosti fungovat často i navzdory systémům, ve kterých žijeme. Událost Y: Survive! zve do svého prostoru specialistky a specialisty na přežití v umění, divadle, kultuře; životě v Česku, životě v Evropě, životě na planetě Zemi.

My se ale ještě k tomu ptáme: Nemáme chtít víc než jenom přežít?

Nechceme vnímat přežívání jen jako oběť, boj, osamocení a vysílení jako základní stav. Chceme přežívat společně, v symbióze a s emancipující a překvapující silou a chutí k životu. Y: Survive! chce být oslavou žití a přežívání, protože podaří-li se nám přežívat dost dlouho, vybudujeme překvapivá spojení, které se jen tak vlastní vahou nezhroutí.

OPEN CALL __

Do události Y: Survive! hledáme příspěvky ve formě libovolného umění či akce [performance, objekt, text, audiovize, divadlo, kresba/malba, …], které se jakkoli dotýkají témat kypícího a bujícího žití.

Zajímáme se ale i o takové formy a formáty, které mají ambice předávat dál strategie spolupráce, přežívání, empatie, identifikace problému/ů a jejich překračování [např. performance lecture, návody na použití, grafy, učebnice, tréninkové plány, instruktážní videa, emancipační příběhy].

Do open callu je možné přihlásit již existující práce, dlouhodobé výzkumy i teprve se rodící koncepty. Y Events se snaží vytvářet prostředí pro rozvoj autorských praxí; proto nás zajímají především takové příspěvky, které nevznikají pouze příležitost tohoto open callu, ale které jsou pro vás důležité v rámci tvůrčího rozvoje či experimentu (ať už tematického, estetického nebo prezentačního).

Do open callu se mohou hlásit jednotlivci či kolektivy z libovolných uměleckých i mimouměleckých oborů.
Celkem bude vybráno 5–10 příspěvků.

Z vybraných příspěvků konstruujeme environment akce (v čase i prostoru), který obklopuje všechny příchozí (diváctvo, participující umělkyně, umělci, teoretičky, …). Finální podoba události bude vytvářena v rámci individuálních konzultací i společných diskuzí autorstva v prostoru Divadla X10.

PODMÍNKY:

Y Events zajišťuje:

  • umělecký honorář
  • možnost pokrytí menších materiálních nákladů
  • plný technický a produkční support pro realizaci příspěvku
  • pro jeden až dva příspěvky možnost krátkodobé rezidence [3–5 dnů]
  • kurátorskou konzultaci příspěvku

HARMONOGRAM:

  • Deadline výzvy _ 30. 06. 2023
  • Výsledky výzvy _ 13. 08. 2023
  • Instalace _ 25. + 26. 11. 2023
  • Event _ 27.11. 2023

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ:

přihlášení příspěvku je možné dvěma způsoby:

KONTAKT:

Yevents@divadlox10.cz

KURÁTOŘI Anna Chrtková & Petr Dlouhý
GRAFIKA Anna Chrtková ml.
PRODUKCE Tomáš Sosna
PRODUCENT Divadlo X10

Y Events je sérií událostí, která operuje na okrajích divadla a hledá místa, kde se divadlo slévá s výtvarným uměním, s uměním performance, hudbou, zvukem a teorií.

www.instagram.com/y_event_series

Další informace o rezidenčním domě najdete zde
Webové stránky rezidence

Přejít nahoru