OTEVŘENÁ VÝZVA NA LITERÁRNÍ POBYTY V LUHAČOVICÍCH 2021

Nadační fond Pramen Luhačovice (NFPL) vyhlašuje otevřenou výzvu pro účastníky individuálních tvůrčích pobytů v Luhačovicích:

 • pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů)
 • pro ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu
 • pro esejisty/esejistky, kritiky/kritičky a publicisty/publicistky s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích
 • pro překladatele/předkladatelky
 • autorské dvojice

Cílem tvůrčích pobytů je:

 1. poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí lázní Luhačovic,
 2. podpořit mobilitu umělců mimo hlavní kulturní centra,
 3. oživit kulturní život v Luhačovicích mimo hlavní lázeňskou sezonu,
 4. aktualizovat tradici návštěv umělců v Luhačovicích,
 5. realizace drobného literárního výstupu pro Luhačovice, nebo účast na kulturní události pro luhačovickou veřejnost

Délka pobytu: 2 týdny nepřetržitě (případným zájemcům umožníme prodloužení o třetí týden bez nároku na stipendium v posledním týdnu)

Realizace rezidencí: srpen – prosinec 2021

Počet realizovaných rezidencí/vybraných účastníků: 5

Součástí nabídky:

 • ubytování a zázemí pro práci (“pracovna”) na luhačovickém Zámku
 • stipendium ve výši 4 000 Kč/týden
 • podpora hostitelské organizace

Požadovaný výstup (dle individuální domluvy s NFPL):

 1. vedle vlastního projektu, na kterém bude pracovat v průběhu pobytu, vytvoří účastník/ce programu přímo pro NFPL krátký text (povídka, esej, fejeton, comic strip apod.) na téma „genius loci – lázeňské město“, který bude následně (na náklady NFPL) vydán ve zlínském nakladatelství Archa
 2. autorské čtení/beseda pro veřejnost “literární kafé” v městské knihovně nebo muzeu
 3. beseda pro žáky a studenty ZŠ, SOŠ nebo ZUŠ

Podmínky programu:

 • Jakákoliv prodleva v zahájení pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením.
 • V případě nenadálých okolností mají úspěšní žadatelé povinnost bez prodlení kontaktovat NFPL, jelikož takováto skutečnost může ovlivnit výši jejich stipendia.
 • V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem/kou a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor/ka během pobytu pracoval/a, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Část knihy/Kniha/Text/Článek vznikl/a s podporou Nadačního fondu Pramen Luhačovice v rámci tvůrčího pobytu v Luhačovicích.”
 • V rámci tohoto programu lze žadateli udělit pobyt pouze jedenkrát.

Vyhlášení výzvy: 15. dubna 2021

Termín pro zaslání přihlášky: 31. května 2021

Oznámení výsledků: nejpozději do 30. června 2021

Žádost a kritéria

1) Kdo může žádat?

 • občan/ky České nebo Slovenské republiky, min. 18 let věku

2) Jak podat žádost?

E-mailem na info@pramenluhacovice.cz obsahujícím:

 • životopis
 • popis literárních záměrů během tvůrčího pobytu
 • bibliografie nebo ukázka z dosavadní tvorby (do 20 NS)
 • motivační dopis
 • jakékoliv další materiály, které žadatel(ka) uzná za vhodné (např. doporučení).

Do předmětu zprávy prosím uvádějte LITERÁRNÍ POBYTY V LUHAČOVICÍCH 2021.

U autorských dvojic žádáme společný motivační dopis / popis projektu, ostatní dokumenty pak oba autory zvlášť.

S případnými dotazy se na nás můžete obrátit. Koordinátorkou pro tvůrčí pobyty je Magdaléna Petráková, tel.: +420 728 967 220, info@pramenluhacovice.cz.

Přejít nahoru