PERFORMANCZE EXCHANGED – OPEN CALL 2021

CZ //

Kredance vyhlašuje open call na rezidenční pobyt pro profesionální umělce či absolventy v oboru performing arts.

O projektu //
Projekt PerformanCZe ExchangeD je mezinárodní výměnný program rezidenčních pobytů a inscenací mezi Českou republikou a Německem. Cílem projektu je prezentovat profesionální české a německé inscenace ve veřejném, nedivadelním i divadelním prostoru v Jižních Čechách a v Německu.

Komu je výzva určena //
Výzva je určena v Česku a Německu působícím profesionálním umělcům i začínajícím absolventům v oboru nového divadla, pohybového divadla, současného tance a nového cirkusu.


Místo kde proběhne rezidence či uvedení inscenace //

CZ / České Budějovice
Inscenace – VÝMĚNÍK1 nebo veřejný prostor
Rezidence – VÝMĚNÍK1

DE / Berlín
Inscenace – ACUD KUNST HAUS nebo veřejný prostor
Rezidence – ACUD KUNST HAUS

Termíny pro rezidenční pobyt //
České Budějovice VÝMĚNÍK1  –  10-14 dní  kdykoliv mezi  01/07/21 – 31/07/21
Berlín ACUD KUNST HAUS – 10-14 dní  kdykoliv mezi  19/07/21 – 14/08/21

Podmínky //
Rezidence /
Rezidentům uhradíme ubytování, cestovné a diety (diety se odvíjí podle počtu performerů v souboru-na individuální domluvě).
Inscenace /
Performerům hradíme honorář, cestovné a ubytování.

Svá portfolia posílejte na drenceni@kredance.cz / do předmětu napište PerformanCZe ExchangeD – rezidence nebo inscenace.

Přejít nahoru