PUBLIKACE O FENOMÉNU TVŮRČÍCH REZIDENČNÍCH POBYTŮ V ZEMÍCH V4

Tvůrčí rezidenční pobyty, poskytující umělcům, umělkyním i kulturním profesionálům čas a prostor na soustředěnou práci mimo běžné prostředí a pracovní struktury, se staly nejen v českém kontextu fenoménem. Proto se Nová síť rozhodla podívat na problematiku tvůrčích rezidencí podrobněji. S potěšením nyní sdílíme výsledek výzkumu, na kterém jsme spolu s partnerskými organizacemi Teatr A Part z Polska, L1 Association z Maďarska a Tabačka Kulturfabrik ze Slovenska od loňského roku pracovali. Cílem mezinárodního projektu Connecting V4 ART-IN-RES bylo zmapovat možnosti tvůrčích rezidenčních pobytů v rámci zemí V4 se zaměřením na performing arts.

Nevíte, co tvůrčí rezidenční pobyty či anglický termín artist-in-residence znamenají? Jaké přináší benefity a jaké jsou jejich dopady? Zajímá vás, jak jsou rezidenční centra financovaná? Nebo chcete vědět, kam se svým projektem vyjet, abyste načerpali inspiraci, navázali kontakty, rozvíjeli svoji tvorbu a získali nové zkušenosti či dovednosti? V publikaci se dozvíte o situaci tvůrčích rezidencí v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku včetně příkladů rezidenčních center.

PUBLIKACE MÁ SLOUŽIT:

 • široké veřejnosti k popularizaci pojmu a informování o situaci tvůrčích rezidencí v rámci Visegrádského regionu
 • umělcům a umělkyním i kulturním profesionálům jako inspirace hostících organizací v zemích V4, v nichž mohou rozvíjet své projekty prostřednictvím tvůrčích rezidenčních pobytů
 • odborné veřejnosti jako osvěta a obhajoba rezidenční praxe před představiteli veřejné správy
 • rozhodovacím orgánům a tvůrcům kulturních politik jako podklad pro následné kroky směrem k rozvoji kulturní mobility a rezidenčních pobytů

Přesto, že se jedná o hojně využívaný nástroj podpory tvorby, mobility a mezinárodní spolupráce, přínosy tvůrčích rezidenčních pobytů jsou podceňonány. Věříme, že i tato publikace přispěje ke zlepšení stavu podpory tvůrčích rezidenčních pobytů a celkově ke změně kulturní praxe.

→ Publikaci si neváhejte prolistovat zde: The Phenomenon of Arts Residencies in V4 Countries.

Koordinátorka projektu:
 • Nová síť, Česká republika
Partneři projektu:
 • Teatr A Part, Polsko – Marcin Herich
 • L1 Independent Artists Association of Public Utility, Maďarsko – Márta Ladjánszki
 • Tabačka Kulturfabrik, Slovenská republika – Zuzana Psotková
 • Cultural Center CORPUS, Bělorusko
Texty zpracovali:
 • Tereza Lacmanová & Adriana Světlíková – Nová síť, Česká republika
 • Katarzyna Ilich – Grotowski institut, Polsko
 • Kinga Szemessy – L1 Association, Maďarsko
 • Zuzana Psotková – Tabačka Kulturfabrik, Slovensko
Texty přeložila:
 • Kateřina Kyselica
Publikaci graficky zpracovala:
 • Terezie Chlíbcová

Děkujeme za podporu Mezinárodního visegrádského fondu a všem partnerským organizacím, autorům a autorkám i tvůrcům a tvůrkyním za nasazení!

→ Více se o projektu Connecting V4 ART-IN-RES dozvíte zde.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky pro udržitelnou regionální spolupráci ve střední Evropě.

Přejít nahoru