REFLEXE REZIDENČNÍHO PROGRAMU ART-IN-RES 2022

REZIDENČNÍ PROGRAM ART-IN-RES 2022

Rezidenční program ART-IN-RES na podporu tvůrčích rezidenčních pobytů v oblasti performativního umění v České republice má za sebou dva roky úspěšného fungování. Program od samého počátku uskutečňuje Nová síť ve spolupráci s českými rezidenčními centry registrovanými na portálu www.artinres.cz

Výzva se v roce 2022 zaměřovala na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance. Program nově nabídl prostor a čas pro intenzivní soustředěnou práci na rozvoji, evaluaci nebo dlouhodobém plánování kulturních projektů či organizací v rámci podpory manažerských rezidencí. Do programu se mohli hlásit umělci a umělkyně, kulturní manažeři a manažerky a další kulturní profesionálové, kteří působí v ČR v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance. Finanční a administrativní podpora ze strany Nové sítě plynula jak rezidentům a rezidentkám, tak i hostícím organizacím.

Do výzvy se přihlásilo celkem 47 projektů. Většina žadatelů a žadatelek se ucházela o skupinové rezidence. Výběr projektů probíhal ve spolupráci s jednotlivými rezidenčními místy, která navrhla své preference. 

Všechny podpořené projekty již rezidenční pobyty uskutečnily. V rozvoji jsme tak v roce 2022 pomohli 10 projektům a 8 rezidenčním centrům za celkové finanční podpory 465 000 Kč. Své dovednosti díky rezidenčním pobytům posílilo přes 70 umělců a umělkyň či kulturních profesionálů. Výsledné inscenace stojí za pozornost. Většina z nich má za sebou úspěšná první uvedení i reprízy a můžeme se těšit na další.

Podporu v rámci rezidenčního programu ART-IN-RES získali:

SKUPINOVÉ REZIDENCE
  • DĚDA productionsPTAČÍ SNĚM – rezidence Naplaveno / premiéra 14. 5. 2022 festival Pískoviště, Sladovna Písek
  • Natálie Rajnišová, Mikoláš Arsnejev & kol.SBÍRKA MODRÝCH PŘEDMĚTŮ – rezidence Bohemia Farmstudio / premiéra 3. 6. 2022 Plechárna Černý most
  • TantehorsePROPOJME SE VČERA – rezidence Naplaveno / premiéra 19. 9. Akademie věd České republiky
  • Barbora Ptáčková & kol. – proLnutí – rezidence Švestkový dvůr / premiéra 11. 10. 2022 PONEC – divadlo pro tanec
  • OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSDEIN_~M(-U-)LTI-HO(~ME~)-M(~U~)LTI-HEAL-(IN)_ – rezidence Bohemia Farmstudio / veřejný event 9. 8. 2022 Bohemia Farmstudio
INDIVIDUÁLNÍ REZIDENCE
  • Michaela Dašková & Michal KindernayAAIA / NTRCTC – rezidence CO.LABS / premiéra 27. 11. Studio ALTA
  • Jana Ryšlavá & Iveta Koblic Zedková – STRACH/FOBIE – rezidence REZI.DANCE
MANAŽERSKÁ REZIDENCE

DALŠÍ PODPOŘENÉ REZIDENCE

Nad rámec open callu byly podpořeny tyto rezidence:

Celkově hodnotíme rezidenci jako dobře využitý čas. Však stejně jako všichni ptáci světa příběhu Faríduddína Attára, jsme i my musely při procesu zkoušení překonat záhadná a obtížná údolí. Horu Kaf jsme ale snad objevily. Alespoň si to myslíme. Nebo to jsou iluze? Daniela Grohová, Ptačí sněm, Naplaveno

Zkoušení na rezidenci náš projekt velmi posunulo. Prošli jsme si celou strukturu představení a položili jeho pohybové i scénografické základy, na které budeme dále navazovat. Především ale mělo hodnotu, že jsme mohli trávit čas spolu, soustředěně a okolní svět, shon a starosti přestaly za zdmi Farmstudia na týden existovat. To byl luxus, který už nás až do premiéry nepotká. — Mikoláš Arsenjev & Natálie Rajnišová, Sbírka modrých předmětů, Farmstudio

Jsme vděční, že jsme měli možnost na projektu intenzivně pracovat v prostředí vzdáleném městu a plně se tak soustředit na to, co bylo naším záměrem. Osmi denní rezidence proběhla na konci srpna v rezidenčním prostoru Švestkový dvůr, který se pro nás stal oázou klidu a tvořivosti. — Barbora Ptáčková & Simona Dejmková, proLnutí, Švestkový dvůr

Zdroj: závěrečné zprávy z rezidencí

Tantehorse na rezidenčním pobytu v Naplaveno ve Stružinci
Performance Crossings na manažerské rezidenci v brněnské Káznici
Rezidenční pobyt projektu Sbírka modrých předmětů ve Farmstudiu
Závěrečný event OUTSIDEININSIDEOUTINSIDEOUTOUTSDEIN ve Farmstudiu
Pohybové představení The Urge Grows v Plzni

Z uskutečněných rezidenčních pobytů máme velkou radost! Jsme zvědaví, jaké přínosy bude mít rezidenční program v roce nadcházejícím. Na výsledky vybraných projektů se můžete podívat zde.

Rezidenční program ART-IN-RES realizuje Nová síť, v roce 2022 za finanční podpory Fondů EHP 2014-2021, Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy.

Úvodní fotografie: Uskupení DĚDA na rezidenci projektu Ptačí sněm v Naplavenu

Přejít nahoru