Hraničář

Kontakty
Adresy

Aleš Loziak,
reditel@hranicar-usti.cz
+420 777 779 001

Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7,
Ústí nad Labem, 40001

O MÍSTĚ:

  • Veřejný sál Hraničář je otevřenou platformou propojující současné umění a kulturu s každodenním životem v dynamicky se rozvíjející společnosti. Je prostorem pro kreativní lidi, kteří potřebují reflektovat jak komunitní, tak celospolečenské změny uměleckými prostředky a jsou schopni svým entuziasmem obohacovat veřejný prostor o neotřelé a kvalitní myšlenky. Spolek vnímá současné umění a kulturu jako více než nadstavbu a volnočasovou aktivitu – kulturu a současné umění považuje zejména za prostředek pro rozvoj tvořivosti, osobnostního růstu a objevování nových způsobů komunikace v široké společnosti.

ATELIÉRY / ZKUŠEBNY:

  • Velký sál – 300 míst k sezení, cca 120–150 k stání.
  • Jeviště – 10 × 8 m, světelná rampa, zvuk – univerzální prostor.
  • Galerie Hraničář – primárně určená pro výstavní projekty, ale byly zde realizovány performance.
  • Foyer s kavárnou a barem – zvuk, možnost osvětlení v omezené míře, kapacita diváků až 60–80 osob. Vhodné pro menší koncerty, performance apod.
  • V letních měsících lze využít přilehlou piazzettu. Každoročně zde realizujeme několik hudebních/divadelních/tanečních a dalších produkcí.

UBYTOVÁNÍ:

  • Ubytování omezeně ve spolupráci s třetím subjektem – detailní podmínky nutné dojednat.

SLUŽBY:

  • Běžná technika k dispozici (světla, zvuk, dataprojektor, fotoaparát, video kamera, aj.)

ROK ZALOŽENÍ:

2015

Webové stránky rezidence

Přejít nahoru