SYMPOZIUM ART-IN-RES 2024

V Atriu Žižkov proběhl 27. února 2024 třetí ročník Sympozia ART-IN-RES. Setkání zástupců a zástupkyň rezidenčních center, veřejné správy a umělecké obce umožnilo debatu o podpoře a potřebách tvůrčích a manažerských rezidenčních pobytů. Představen byl i pilotní rezidenční program v zahraničí ve spolupráci s Českými centry. Akce se konala v rámci festivalu Malá inventura a pořádala ji servisní organizace pro kulturu Nová síť.

ÚVODEM

Platforma ART-IN-RES na podporu tvůrčích rezidenčních pobytů funguje již čtvrtým rokem, každoročně se pozitivně rozvíjí, těší se stále většímu zájmu a povědomí. Sdružuje téměř 40 hostících organizací, které v Česku poskytují rezidenční pobyty nejen v oblasti performativního umění, provozuje úspěšné mezinárodní rezidenční programy a věnuje se arts servisu. Sympozium ART-IN-RES jednou ročně vytváří prostor pro setkání a řešení společných témat, formulování potřeb a možností rozvoje oboru tvůrčích rezidencí. V letošním roce jsme jej více otevřeli odborné veřejnosti a umělecké obci a dali prostor k setkání tvůrců a tvůrkyň s provozovateli rezidenčních center. Příležitostí k navázání kontaktů a řešení, jakým směrem se rezidenční praxe vyvíjí, bylo mnoho.

Sympozium ART-IN-RES bylo opět zařazeno do programu festivalu nového divadla Malá inventura v rámci sekce Změna praxe. Těší nás, že se kulturní obec i prostřednictvím tohoto setkání na pozitivních změnách v oblasti rezidenčních pobytů podílí. Po krátkém shrnutí výsledků loňské studie o fenoménu tvůrčích rezidencí a fungování platformy ART-IN-RES její koordinátorkou Terezou Lacmanovou jsme se zaměřili na budoucnost finanční podpory v očích zástupkyň veřejné správy. 

PŘÍKLADY PODPORY REZIDENCÍ V KRAJÍCH

Nejprve jsme reflektovali vývoj podpory Královéhradeckého a Jihočeského kraje, které jsou průkopníky v dotačních programech pro rezidenční pobyty na krajské úrovni, a dávají tak dobrý příklad ostatním územním celkům. Nejdéle fungující program existuje v Královéhradeckém kraji, kde je rozvoj podpory vnitrostátní i zahraniční mobility a rezidencí začleněn v kulturní strategii. Dotační programy, které fungují kontinuálně od roku 2020, nám představila Mgr. Kristýna Šimáková, referentka odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Na mapě jsme mohli vidět, že poskytovatelé rezidenčních pobytů se nevyskytují jen v Hradci Králové, ale jsou rovnoměrně rozmístěni po kraji.

PhDr. Monika Zárybnická z odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje nám přiblížila, jak program podpory rezidencí vznikal na základě potřeb kulturních aktérů v Jihočeském kraji. Díky osvícenému úřednictvu a politickému vyjednávání se v roce 2022 a 2024 podařilo rezidenční pobyty do tematických okruhů dotačního programu na podporu kultury prosadit. Markéta Málková, ředitelka REZI.DANCE Komařice – prvního uměleckého rezidenčního domu pro živé umění u nás, poté představila i nově vznikající iniciativu projektu ART FARM, který spolu s tým EHMK Budějovice 2028 vyvíjí. V blízké budoucnosti by tak České Budějovice měly hostit mezinárodní tvůrce a tvůrkyně přímo v centru města i v regionálních partnerských centrech a oživit tak lokální kulturní scénu.

VIZE PODPORY REZIDENCÍ NA STÁTNÍ ÚROVNI

Mgr. Tereza Sieglová, referentka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví MK ČR, odprezentovala přítomným stručnou statistiku saturace potřeb žadatelů v okruhu rezidenčních pobytů dočasného programu Národního plánu obnovy (NPO) zaměřeného na projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce. Výsledky analýzy dokázaly potřebnost začlenění podpory rezidencí do dotačního systému, zejména v oblasti performativního umění (tanec a divadlo) a výtvarného umění. 

V panelové diskuzi poté Mgr. Zuzana Zahradníčková, ředitelka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví MK ČR, přiblížila plánovanou revizi grantového systému MK ČR. Ta je však ve své počáteční fázi a vzhledem k náročnosti agendy spojené s implementací NPO, kterou má ministerstvo na starost, jsme nevyslechli příliš pozitivní vyhlídky. Původní vizí bylo, že úspěšné pilotní výzvy NPO se překlopí do klasického dotačního programu. Dle paní ředitelky se zejména podpora projektů mezinárodní spolupráce a kreativního učení ukázala jako potřebná, nicméně po výhledu rozpočtu MK ČR v následujících letech pravděpodobně nebude rozšíření kulturních aktivit zcela možné, neboť program je dlouhodobě podfinancován. Pozitivní zprávou je, že se připravuje transformace Stipendijního programu, který by měl být více otevřený podpoře rezidenčních pobytů a mobility. 

PILOTNÍ REZIDENČNÍ PROGRAM VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝMI CENTRY 

V druhé půlce sympozia jsme představili zcela nový pilotní program podpory až pěti rezidencí v zahraničí ve spolupráci s Českými centry Sofie, Paříž, Athény, Varšava a Bělehrad. Adris Světlíková, ředitelka Nové sítě, představila praktické náležitosti programu a Anna Hrabáčková a Anna Puklová z oddělení kulturní diplomacie Českých center přiblížily jednotlivé destinace a jejich specifika. Výzvy rezidenčního programu byly otevřeny 15. 3. s uzávěrkou přihlášek 5. 4. v případě tvůrčího pobytu v Řecku a 15. 4. pro ostatní lokality. Těšíme se na přihlášky. 

ZÁVĚREM

Na závěr proběhla krátká diskuse a byly zodpovězeny otázky. Z diskuse vyplynula potřeba řešit podporu rezidenčních pobytů systematicky jak na státní, tak i regionální a municipální úrovni. Díky Monice Zárybnické se Nové síti podařilo domluvit slyšení v Asociaci krajů, kde budou přínosy tvůrčích a manažerských rezidencí a potřeba jejich systematického financování prezentovány. Též se zúčastníme setkání rezidenčních center v Královéhradeckém kraji. Jsme rádi, že je téma rezidencí stále živé a jejich význam pro rozvoj umění a kultury již více reflektován.

Děkujeme Atriu Žižkov, všem podporovatelům, prezentujícím a zúčastněným za přínosné setkání!

Hostky: Zuzana Zahradníčková, Tereza Sieglová – odbor umění, knihoven a kreativních odvětví MK ČR / Monika Zárybnická – odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje / Kristýna Šimáková – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje / Anna Hrabáčková, Anna Puklová – Česká centra

Zúčastnili se: Markéta Hrdlička Málková – REZI.DANCE Komařice / Kateřina Bohadlová – Theatrum Kuks / Tereza Dvořáková – VZBUĎME VARY / Marie Kinsky, Eva Dryjová – Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA / Petra Mojžíšová – Sladovna Písek / Martin Musílek – Městské divadlo Varnsdorf / Šárka Zahálková – Offcity / Madla Horáková Zelenková – Cabin Studio / Tereza Rybová – Třeboň 105 / Jana Ryšlavá – MOVE Ostrava / Pavel Stratil, Silvie Grmolcová – INDUSTRA / Karolina Plicková – Malá inventura / Kateřina Kubíková, Pavel Strašák – Káznice Brno / Michal Salwinski – Cross Attic  / Martina Filínová – Ponec – divadlo pro tanec / Honza Malík, Tereza Krčálová – Pulsar / Alica Minar – Alica Minar & col. / Eliška Benešová – 23 Poems Collective / Petra Hanzlíková – Spolek Z druhé strany / Becka McFadden – Beautiful Confusion Collective / Lenka Švolíková / Natálie Tun 

Za organizátory: Tereza Lacmanová, Adriana Světlíková, Petr Pola, Aneta Hladovcová, Eliška Burdová, Barbora Kunstovná, Markéta Jiroušková

Fotografka: Markéta Bendová


Krátké shrnutí druhého ročníku, který proběhl vloni v Klubu Letka, si můžete přečíst zde.

Sympozium ART-IN-RES bylo realizováno Novou sítí z. s. za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.Přejít nahoru