CABIN STUDIO PĚČICE: OPEN CALL 2024

Rezidenční centrum Cabin Studio v budově bývalé hájovny v Pěčicích u Mladé Boleslavi je prostorem pro koncentrovanou práci na projektech z oblasti hudebního, tanečního, pohybového, výtvarného a literárního umění ve všech fázích vzniku nových děl. Rezidenční centrum, vzniklé v roce 2023, funguje pod patronací Studia Hrdinů.

NABÍZÍME REZIDENCE V OBLASTECH:

 • TANEC A FYZICKÉ DIVADLO – až 4 rezidence do 3 týdnů. V závěru rezidence možnost výstupu.
 • LITERATURA – až 4 rezidence do 6 týdnů. V závěru/průběhu rezidence možnost výstupu/reflexe – veřejné čtení/diskuse.
 • VÝTVARNÉ UMĚNÍ – až 5 rezidencí pro plenérové realizace a počítačové animace v délce až do 3 týdnů.
 • HUDBA (SONICKÉ UMĚNÍ) – až 4 rezidence do 3 týdnů. V závěru rezidence možnost výstupu.
 • MANAŽERSKÁ REZIDENCE – až 4 rezidence do 5 dnů pro manažerské týmy z oblasti nezávislé kulturní scény.
 • HUDEBNÍ REZIDENCE PRO FESTIVAL SANATORIUM SONORUM – až 4 rezidence do 6 týdnů. V závěru rezidence veřejný výstup (více informací níže).

Rezidenti budou mít k dispozici sál o rozměrech 6,5 × 8 m se základním technickým vybavením, ubytování pro tým až deseti osob (jeden dvoulůžkový a dva čtyřlůžkové pokoje) a možnost zajištění stravování. V Cabin Studiu se nachází klavír, projektor, tiskárna a další vybavení po dohodě. Nabízíme zázemí pro rezidenty s dětmi. 

PODMÍNKY:

Rezidenční pobyty v oblasti tanec a fyzické divadlo je možné realizovat od poloviny dubna do konce října 2024. Ostatní rezidence je možné realizovat celoročně.

Délka rezidenčních pobytů bude závislá na výši udělených dotací pro rok 2024.

 • Rezidentům nabízíme ubytování a prostory na zkoušení.
 • Rezidenti se podílejí na celkové částce rezidence objemem 20%.
 • Stravu a náklady na cestu si rezidenti hradí z vlastních zdrojů.

PŘIHLÁŠENÍ:

Prosíme zájemce o zaslání:

 • strukturovaného životopisu
 • odkazu na webové stránky nebo portfolia v PDF
 • motivačního dopisu a tvůrčího záměru včetně ne/směřování k veřejnému výstupu v rámci rezidence (max. 2500 znaků)
 • preferovaný termín a délka rezidence

Na e-mail: rezidence@studiohrdinu.cz 
kontakt: Jan Horák, +420 603 342 045

Deadline pro zasílání přihlášek je 1. září 2023.
Výsledky budou zveřejněny 15. září 2023 na webové stránce https://studiohrdinu.cz/cs/rezidence/

Martin Špelda

HUDEBNÍ REZIDENCE PRO FESTIVAL SANATORIUM SONORUM

Hudební a zvukové rezidence v bývalé Pěčické hájovně, kde svého času pobýval český skladatel Bedřich Smetana s prezentací na připravovaném festivalu Sanatorium Sonorum.

Bedřich Smetana, jeden z nejznámějších a nejvýznamnějších českých skladatelů, nebyl jen jeho skladby. Jako člověk a učitel hudby se za svého života snažil o hudební osvětu a prezentaci nové a aktuální hudby své doby. Kudy jezdil a kde pobýval, předával, co se děje v hudbě ve světě. Snažil se tak obohatit hudební vnímání v místech, kam se běžně hudební vývoj nedostal nebo kam pronikal pomaleji. Byl velký vlastenec i inovátor a snažil se dokázat, že česká hudba má svébytný charakter a obstojí ve světovém měřítku.

V padesáti letech Smetana úplně ohluchl. Do regionu Mladoboleslavska se za rodinou odstěhoval, protože už nezvládal kvůli svému zdravotnímu stavu finančně a sociálně existovat v Praze. Nemohl se aktivně účastnit hudebního života. V tomto kraji měl také svou první zvukovou halucinaci. V, s Pěčicemi sousedících Jabkenicích, v myslivně, kde žila rodina jeho dcery, pobýval po zbytek svého života. Ke stoletému výročí narození skladatele vznikl nápad z myslivny vytvořit „útulek pro nemocné české umělce“. Ten se nerealizoval a místo toho je tam muzeum a pomník.

Navazujeme proto na tento nápad a vytvořili jsme Sanatorium Sonorum. Umožníme tvůrcům a tvůrkyním soudobé hudby pobývat a tvořit v krásných prostorech rekonstruované Pěčické hájenky, a to po dobu až šesti týdnů. Výstup tvůrčí rezidence je prezentace na připravovaném stejnojmenném festivalu.

☺ Aby ani mimo kulturní centra soudobá hudba nepůsobila jako zvuková halucinace. ☺

Rezidenti budou skládat pro druhý ročník festivalu Sanatorium Sonorum, který se uskuteční v srpnu 2025 jako částečně plenérový event v Cabin Studiu v Pěčicích. Rezidentům vybraným pro tuto rezidenci nabízíme:

 • ubytování
 • částečně vybavené zvukové studio (technické požadavky budou individuálně konzultovány s každým rezidentem)
 • hrazení dopravy do a z místa rezidence
 • honorář
 • možnost využití hudebních nástrojů ze ZUŠ Dobrovice
 • rezidenti si sami hradí nebo zajišťují stravu

Open call na hudební rezidence pro festival Sanatorium Sonorum 2025 bude vyhlášen v lednu 2024. Rezidence budou probíhat od července do prosince 2024. Aktuálně probíhají rezidence tvůrců pro festival v roce 2024 a vyhlašuje se open call pro zahraniční rezidenty pracující na programu festivalu v roce 2024.

ZDROJ: CABIN STUDIO
Přejít nahoru