Culture Get-Together / konference

16. 9. – 17. 9. 2020 / Nostický palác – Ministerstvo kultury ČR / Praha

Cílem konference je zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scénických umění (zastřešující organizace divadla, tance, nového cirkusu), představitelů měst, krajů a státní správy.Konference nemá ambice vyřešit nějaké konkrétní problémy, ale udělat si tzv. stop stav. Z něj pak může vyplynout, co je vůbec aktuálně k řešení, co je více a co méně naléhavé, a to na obou stranách přizvaných panelistů. Snahou je tedy vytvořit komunikační kanál, který bude jednou za rok přibližovat obě sféry a spíše odstraňovat bariéry, abychom usnadnili a zjednodušili vzájemnou komunikaci a artikulovali to, co je podstatné.

První den konference 16. 9. věnujeme situaci v Praze, druhý den 17. 9. regionům ČR. Vždy cca od 9:30 do 16:00, s přestávkou na oběd. Jazykem pro komunikaci bude čeština simultánně překládaná do angličtiny. Konferencí budou provázet moderátoři a bude rovněž streamovaná pro další participanty z ČR i zahraničí.

Konferenci moderují Marta Ljubková a Mario Kubaš.

Konference je určena profesionálům v oboru / oborové organizace, nezávislí profesionálové v kultuře, umělecká obec, odborná veřejnost/, zástupcům samosprávy měst, pracovníkům Ministerstva Kultury ČR, kulturní referentům grantových řízení apod., kteří na konferenci zároveň vystoupí.

Tématem nultého ročníku konference Culture Get-Together bude Spolupráce v kultuře. Formát se inspiruje u našich německých kolegů, kteří již sedmým rokem obdobnou konferenci pod názvem Industry Get-Together Berlin pořádají, a kteří rovněž budou přítomni.

Zahájení konference bude patřit Janině Benduski / ředitelce Performing Arts Programme Berlin, předsedkyni německé Association of Indipendent Perfoming Arts/ a jejím kolegům, kteří pohovoří o původních ambicích při zakládání konference Industry Get-Together v Berlíně. Představí nám témata, která se na minulých ročnících diskutovala, kam se posunula, jaký je stav v současnosti a kam směřují. Na konferenci promluví rovněž zástupce primátora města Berlín.

Zástupci ze strany nezávislé scény si připraví konkrétní příspěvek, ze kterého by mělo být jasné, co je aktuálně náplní jejich činnosti (doinformuje a projasní situaci pro ostatní zastřešující organizace, ale i samosprávy a zástupce MK). Jasně definují, co je pro ně nejpalčivější překážkou a v čem by naopak mohli pomoci ostatní z dané scény, samosprávy či státu. Vždy příspěvek max. 10 minut.

Zástupci ze strany Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a následující den i z jednotlivých samospráv měst a krajů. Ti se vyjádří k tomu, co je naopak problematické z jejich strany (kde by potřebovali vstřícný přístup ze strany umělců a zastřešujících organizací) a jednoduše nechají uměleckou obec také nahlédnout situaci svou optikou.

Příspěvky budou formou koncentrované prezentace, a to vždy v délce 8 minut. Po každém bloku bude následovat moderováná diskuze.Konferenci pořádá Nová síť z.s.

Partnery konference jsou Ministerstvo kultury ČR, Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-německý fond budoucnosti, Performing Arts Programme Berlin a jednotlivé oborové organizace, které na konferenci vystoupí.

Praktické informace: Konference je v českém jazyce a bude tlumočená do anglického jazyka. Zajištěn bude on-line přenos a rovněž bude pořízen záznam.
Počet přítomných posluchačů je omezen, účast možná pouze po předchozí registraci / 100 Kč za den/.

Kontaktní osoba: Aneta Hladovcová, anetahladovcova@novasit.cz, +420 724 900 718
www.novasit.cz

Přejít nahoru