ART GRAND SLAM 2024

Deadline: 01/10/2023 - 31/10/2023

Kulturní platforma Sport in Art a Česká centra/České centrum Paříž vyhlašují při příležitosti realizace výstavního projektu Art Grand Slam – UVNITŘ POHYBU (kurátor: Petr Vaňous) OPEN CALL pro české vizuální umělkyně a umělce do 30 let.

Projekt se zaměřuje na prezentaci vybraných děl současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své práci dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Tři umělci/umělkyně vybraní kurátorem projektu se svými díly zapojí do výstavy Art Grand Slam – UVNITŘ POHYBU s pražskou premiérou v únoru 2024 v prostorách SmetanaQ Gallery a zahraniční vernisáží v prostorách galerie Českého centra Paříž koncem června 2024, kde se výstava otevře při příležitosti letních olympijských her 2024. Projekt doplní katalog s doprovodnými texty kurátora a reprodukcemi všech děl v projektu uvedených.

Jeden z umělců/umělkyň vybraných z open callu bude na základě rozhodnutí poroty složené ze zástupců české kulturní scény navíc oceněn rezidenčním pobytem v Českém centru Paříž (v termínu 24/6–5/7), během něhož bude finalizováno dílo pro site-specific uvedení v prostorách ČC Paříž, které bude zakomponované do programu v rámci projektu Art Grand Slam – UVNITŘ POHYBU.

ZADÁNÍ A PROFIL ÚČASTNÍKA:

Oslovujeme české vizuální umělce/umělkyně do 30 let (do ročníku 1993 včetně), kteří ve své práci reflektují téma sportu a pohybu, aby vytvořili několik nových původních děl (1 – 3 díla) inspirovaných letními olympijskými sporty, anebo letními pohybovými aktivitami. Umělci/umělkyně mohou poslat jak hotové dílo, tak jeho návrh, včetně popisu realizace (rozměry, materiál, technika).  Open Call je otevřen pro media: malba, socha, objekt instalace či video.

K přihlášce je nutné vyplnit formulář účastníka a zaslat aktuální portfolio svých prací (obsahuje CV autora, kontakt a reprezentativní ukázky z díla).

Uzávěrka termínu dodání všech podkladů je 31/10 2023.

HARMONOGRAM

Open Call

  • otevření přihlášek 30. 6. 2023
  • uzávěrka přihlášek 31. 10. 2023

Výstava SmetanaQ Gallery

  • vernisáž 15. 2. 2024
  • trvání výstavy 16. 2. – 17. 3. 2024

České centrum Paříž

  • vernisáž 27. 6. 2024
  • trvání výstavy 28. 6. – 11. 8. 2024

PŘIHLÁŠKA

Podrobná pravidla Open Callu na www.artgrandslam.org

Přihláška musí obsahovat:

  • CV
  • portfolio děl
  • dílo nebo série děl (max o 3 ks) se stručnou anotací ( jedná se o hotové dílo, či jeho návrh s popisem díla)

Formulář k přihlášení: https://www.artgrandslam.org/open-call-prihlaska

KONTAKT:

Josefína Frýbová (koordinátorka projektu), josefina.frybova@sportin.art

AGS OPEN CALL

ZDROJ: ART GRAND SLAM

ZDROJ: ART GRAND SLAM

Přejít nahoru