CULTURE MOVES EUROPE – VÝZVA NA INDIVIDUÁLNÍ MOBILITU UMĚLCŮ A KULTURNÍCH PROFESIONÁLŮ

Deadline: 10/10/2022 - 31/05/2023

JAKÉ JSOU CÍLE VÝZVY?

Výzva na individuální mobilitu zveřejněná v rámci programu Culture Moves Europe poskytuje finanční podporu na cestovní náklady (doprava, ubytování atd.) umělce nebo kulturního pracovníka, který má bydliště v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa a jede do jiné země programu Kreativní Evropa, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem). Mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem) je spolupracující organizace, která souhlasí s tím, že bude hostit jednotlivce nebo více umělců, provede jej/je svým pracovním prostředím a realizuje s ním/nimi projekt.

Cílem výzvy je umožnit umělcům a kulturním pracovníkům internacionalizovat jejich aktivity:

 • Objevovat – objevovat bohaté evropské kulturní dědictví a inspirovat tak jejich kreativitu.
 • Tvořit – spolupracovat na tvorbě s dalšími umělci a kulturními pracovníky v zahraničí.
 • Vzdělávat se – účastnit se neformálního vzdělávání.
 • Propojovat se – rozvíjet a prohlubovat profesní vztahy v zahraničí.

Výzva je otevřena do konce května, ale hlásit se do ní můžete už teď a vyhodnocována bude v pravidelných intervalech (viz harmonogram níže).

PRO KOHO JE VÝZVA URČENA?

Výzva je určena:

 • individuálním umělcům a kulturním pracovníkům nebo skupinám (2 – 5 členů),
 • plnoletým žadatelům,
 • všem žadatelům nezávisle na vzdělání a zkušenostech,
 • žadatelům ze všech kulturních a kreativních odvětví zahrnutých do části Kultura programu Kreativní Evropa (architektura, kulturní dědictví, design a módní návrhářství, literární překlad, hudba, scénická umění a výtvarné umění),
 • žadatelům, kteří mají pobyt v jedné ze zemí Kreativní Evropy,
 • žadatelům z Ukrajiny, kteří mohou jako jediní žádat také o virtuální mobilitu.

Speciální pozornost bude věnována začínajícím umělcům a kulturním profesionálům.

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍ ŽADATEL SPLNIT?

Podmínky výzvy jsou následující:

 • Doba trvání mobility zahrnuje dobu cesty a realizace projektu:
  • pro jednotlivce: doba trvání by se měla pohybovat mezi 7 a 60 dny,
  • pro skupiny jednotlivců (2 až 5 osob): doba trvání by se měla pohybovat mezi 7 a 21 dny.
 • Mobilita se musí uskutečnit do jednoho roku od podpisu grantové dohody.
 • Mobilita musí být nepřerušovaná.
 • Mobilita se musí uskutečnit v jednom cílovém místě.
 • Žadatelé, kteří legálně pobývají na Ukrajině, mohou výjimečně rovnou požádat o virtuální mobilitu.
 • Žádat mohou příjemci, kteří již dříve obdrželi grant na mobilitu v rámci programu i-Portunus, přednost však budou mít žadatelé, kteří žádají o grant poprvé.
 • Příjemci, kteří již obdrželi finanční prostředky z programu mobility Culture Moves Europe, nebudou moci znovu podat žádost.
 • Podpora na mobilitu nemůže být poskytnuta zpětně na již dokončené akce a projekty.

Podmínky pro skupiny:

 • „Skupina“ je stanovený počet osob (2 až 5 osob), které mají stejný ucelený projekt mobility. Lidé ze skupiny mohou pocházet z různých zemí a vracet se do různých zemí, ale projekt mobility vyžaduje, aby skupina cestovala do stejné cílové země ve stejném období.
 • Mobilita musí být zaměřena na jeden skupinový projekt.
 • Žádost musí podat jedna osoba („vedoucí skupiny“) za celou skupinu. Žádost bude obsahovat jméno, státní příslušnost, datum narození a zemi pobytu všech ostatních členů skupiny.
 • Vedoucí skupiny musí předložit jedno umělecké portfolio za celou skupinu a individuální životopisy jednotlivých členů skupiny.
 • Pokud jedna (nebo více) osoba (osoby) ze skupiny neuskuteční nadnárodní mobilitu, dotyčná (dotyčné) osoba (osoby) grant na mobilitu neobdrží. Culture Moves Europe podporuje pouze jednotlivé umělce a kulturní pracovníky, kteří se účastní nadnárodní mobility.
 • Člen skupiny nemůže vystupovat jako mezinárodní partner (organizace nebo jednotlivec).

JAKÝ JE HARMONOGRAM VÝZVY?

Každý žadatel bude moci podat pouze jednu přihlášku jako jednotlivec nebo skupina v rámci této první průběžné výzvy, která trvá od 10. října 2022 do 31. května 2023.

Průběžné hodnocení bude probíhat jednou měsíčně po každé z následujících uzávěrek:

 • 31. října 2022, 23:59 SEČ
 • žádné datum uzávěrky v listopadu 2022
 • 31. prosince 2022, 23:59 SEČ
 • 31. ledna 2023, 23:59 SEČ
 • 28. února 2023, 23:59 SEČ
 • 31. března 2023, 23:59 SEČ
 • 30. dubna 2023, 23:59 SEČ
 • 31. května 2023, 23:59 SEČ

Období hodnocení bude pokaždé trvat přibližně dva týdny.

Výsledky budou zveřejňovány přibližně ve třetím týdnu každého měsíce až do června 2023.

Mobilita musí být realizována do jednoho roku od podpisu grantové dohody.

Další průběžné výzvy budou otevřeny na podzim 2023 a na podzim 2024.

JAKÁ JE VÝŠE FINANČNÍ PODPORY?

Finanční podpora se skládá ze dvou částí:

A. Mobilitní grant

 • cestovné – Cílem projektu Culture Moves Europe je povzbudit uchazeče, aby si vybrali udržitelný způsob cestování.
  • Do destinací, které jsou ve vzdálenosti do 600 km, není možné cestovat letecky a příspěvek na dopravu je 350 eur.
  • Pokud je destinace ve vzdálenosti 601 až 5000 km, je příspěvek na dopravu 350 eur. Do destinace lze cestovat letecky, ale pokud zvolíte jiný dopravní prostředek, můžete získat další příspěvek ve výši až 350 eur.
  • Pokud je destinace ve vzdálenosti 5001 km a více, je příspěvek na dopravu 700 eur. Do destinace lze cestovat letecky, ale pokud zvolíte jiný dopravní prostředek, můžete získat další příspěvek ve výši až 350 eur.
 • per diem – Denní příspěvek na ubytování, stravu, lokální dopravu atd. ve výši 75 eur.

 B. Případné výdaje navíc

 • podpora účastníků s hendicapem do výše až 100 %
 • příspěvek 350 eur na jinou než leteckou dopravu (viz výše)
 • příspěvek 150 eur na cesty na zaoceánská území
 • příspěvek 80 eur na vízum
 • příspěvek 100 eur pro účastníky, které mají dítě/děti ve věku do 10 let

JAK PODAT ŽÁDOST?

Přihlášky musí být podány v angličtině, online prostřednictvím portálu Goethe-Application Portal.

Uzávěrka výzvy je 31. května 2023 do 23:59 středoevropského času.

Uchazeči si musí:

 • vytvořit si účet na portálu Goethe-Application Portal,
 • vyplnit přihlášku online na portálu Goethe-Application Portal.

Žadatel musí poskytnout následující informace (vedoucí skupiny a členové skupiny v případě skupinových žádostí):

 • osobní údaje,
 • vzdělání,
 • profesní zkušenosti,
 • projekt mobility (v případě skupinové přihlášky jeden společný projekt):
  • popis projektu a hlavní cíl,
  • relevance projektu,
  • podrobnosti o zahraničním partnerovi a přípravě projektu,
  • očekávaný dlouhodobý výsledek,
  • aspekty udržitelnosti.

Na portál Goethe-Application Portal bude třeba nahrát následující dokumenty:

 • životopis ve formátu PDF (v případě skupinové přihlášky individuální životopis pro každého člena skupiny),
 • umělecké portfolio ve formátu PDF (v případě skupinové přihlášky jeden za skupinu),
 • doklad o přípravě ve formátu PDF (dokument podepsaný od zahraničního partnera – organizace nebo jednotlivce – potvrzující spolupráci s žadatelem),
 • doklad o legálním pobytu,
 • doklad o zdravotním postižení nebo rodinném příplatku (pokud žadatel spadá do daných kategorií).

KDE NAJDU VÍCE INFORMACÍ?

Více informací najdete na webu Evropské komise v části o programu Culture Moves Europe a přímo u výzvy na individuální mobilitu.

Podrobné informace jsou v dokumentu k výzvě. Projděte si také často kladené otázky (FAQ).

Evropská komise a Goethe Institut pořádají každý pátek od 11 hodin tzv. Question Time. Pro účast na tomto online setkání, kde můžete organizátorům pokládat dotazy k výzvě, se prosím registrujte.

Pokud máte zájem o informace v českém jazyce, podívejte se na sekce „Webinář k výzvě“ a „Otázky a odpovědi z webináře“ na webu Kanceláře Kreativní Evropa.

ZDROJ: KREATIVNÍ EVROPA

ZDROJ: Kancelář Kreativní Evropa 

Přejít nahoru