SE.S.TA: VÝZKUMNÉ A TVŮRČÍ REZIDENCE 2023

Rezidence

Deadline: 08/11/2022 - 07/12/2022

SE.S.TA otevírá celoroční rezidenční program v site-specific prostoru Zámku Žďár nad Sázavou a okolí. Program poskytuje umělcům zázemí a čas na rešerši a přípravu představení.

PRO KOHO:

Podporujeme choreografy a tvůrce z oboru současného tance, nového cirkusu a pohybového divadla a dalších uměleckých oborů.

POSKYTUJEME:

SE.S.TA. zajišťuje ubytování a prostory na zkoušky a výzkum a jejich základní vybavení. Nově v roce 2023 nabízíme možnost využít během rezidence umělecký koučink pod vedením zahraničních profesionálních koučů. Umělecký kouč poskytuje zúčastněným tvůrcům další rámec pro jejich práci. Prostřednictvím dialogu iniciuje různé způsoby dotazování se v rámci tvůrčího procesu a zrcadlí umělcům, co vidí.

TERMÍNY:

Rezidence 2023 se konají v pěti Klastrech – tvůrčí pobyty pro 2-3 skupiny umělců ve stejném čase.

V roce 2023 vyhlašujeme PĚT klastrů:

  • Klastr I. Únor 14. – 24. 2. (ukázka pro veřejnost 23.2. v 18.00)
  • Klastr II. Březen 7. – 17. 3. (ukázka pro veřejnost 16. 3. v 18.00)
  • Klastr III. Srpen – 15. – 25. 8. (ukázka pro veřejnost 24. 8.)

Součástí rezidence je vedení workshopu pro muzikanty Mezinárodního mistrovského houslového kurzu

  • Klastr IV. Říjen 17. – 27.10. (ukázka pro veřejnost 26.10. v 18.00)
  • Klastr V. Listopad 14. – 24. 11. (ukázka pro veřejnost 23.11. v 18.00)

V rámci klastru se konají dvě až tři organizovaná setkání s dalšími rezidenty s cílem peer to peer sdílení zkušeností, mezinárodní networking a otevírání dveří k případné budoucí spolupráci. Součástí rezidence je povinnost prezentace projektu pro místní publikum. Prezentace může mít různou podobu, která vždy záleží na konkrétním projektu a fázi, v jaké se nachází. Zpravidla jsou výstupy z rezidence pojímány jako work in progress, workshop, přednáška apod.

PŘIHLÁŠENÍ:

KONTAKT:

Eva Dryjová, eva.dryjova@se-s-ta.cz , +420 607 548 259

Další informace o rezidenčním domě najdete zde
Webové stránky rezidence

Přejít nahoru