OPEN CALL ART-IN-RES 2022

Deadline: 25/11/2021 - 15/01/2022

První kolo výzvy k podávání žádostí: Umělecké a manažerské rezidence v rámci rezidenčního programu ART-IN-RES na období březen/srpen roku 2022. Podpora je určena pro žadatele*žadatelky i rezidenční místa.
 • Deadline na oslovení rezidenčních míst: 10. ledna 2022
 • Deadline na podání přihlášky: 15. ledna 2022
 • Realizace rezidencí: 1. března – 31. srpna 2022

Rezidenční program ART-IN-RES otevírá druhý ročník podpory rezidenčních pobytů. Podpora je určena oběma stranám – žadatelům*žadatelkám i rezidenčním prostorům. Do programu se mohou hlásit umělci*umělkyně, kulturní manažeři*manažerky a další kulturní profesionálové z oboru živého umění působící v ČR.

Program ART-IN-RES se zaměřuje na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance. V rámci manažerských rezidencí nabízí prostor a čas pro intenzivní soustředěnou práci na rozvoji, evaluaci nebo dlouhodobém plánování kulturních projektů či organizací.

První kolo výzvy se týká kalendářního období od 1. března do 31. srpna roku 2022. Je určena pro umělecké rezidence s maximální délkou 3 týdny a manažerské rezidence trvající 3-5 dní ve smluvené hostitelské instituci. Během této výzvy budou podpořeny jak individuální projekty / 1-2 umělci*umělkyně /, skupinové projekty / 3 a více umělců*umělkyň /, tak manažerské rezidence / 3-5 osob /.

FINANČNÍ PODPORA:

Finanční podpora je určena pro žadatele*žadatelky i hostící organizace:

 • individuální rezidence pro 1-2 umělce*umělkyně: jednorázová celková podpora až 20.000 Kč pro umělce*umělkyně a až 15.000 Kč pro rezidenční místo
 • skupinová rezidence pro 3 a více umělců*umělkyň: jednorázová celková podpora pro umělce*umělkyně až 70.000 Kč a až 30.000 Kč pro rezidenční místo
 • manažerská rezidence pro 3-5 osob na 3-5 dní: jednorázová celková podpora až 10.000 Kč pro kulturní profesionály a až 10.000 Kč pro rezidenční místo

Podpora pro vybrané umělecké/manažerské projekty je určena na náhradu osobních nákladů spojených s rezidenčním pobytem (tj. zejména strava a každodenní náklady). Podpora pro rezidenční místa je určena na zajištění zdárného průběhu rezidenčního pobytu (tj. zejména poskytnutí prostoru, vybavení a produkce). Možnosti ubytování a případná finanční spoluúčast rezidentů*rezidentek je na individuální domluvě s rezidenčním místem.

NABÍDKA REZIDENČNÍCH MÍST:

Výběr doporučených rezidenčních míst najdete na portálu www.artinres.cz. Věnujte pozornost specifickým možnostem a podmínkám rezidenčních center a vybírejte taková místa, která jsou pro váš projekt a vaše potřeby vhodná.

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:
 • Formulář k přihlášení se do programu naleznete ZDE.
 • Formulář obsahuje: popis projektu a jeho záměr, realizační tým, technické požadavky, profesní životopis a motivační dopis.
 • K přihlášce je nutné doložit souhlas hostící organizace o poskytnutí rezidenčního pobytu na váš projekt v předběžně domluveném termínu.
 • Předlohu souhlasu je možné stáhnout ZDE / forma se může lišit / důležitý je souhlas a podpis zástupce*zástupkyně hostící organizace.
DOPORUČENÝ POSTUP:
 • Kontaktujte vybrané rezidenční místo na email uvedený v jeho profilu na www.artinres.cz.
 • Do předmětu napište ART-IN-RES 2022 a požádejte organizaci o poskytnutí rezidenčního pobytu na váš projekt.
 • Popište projekt a jeho záměr, realizační tým, přiložte profesní životopis a zmiňte technické požadavky.
 • Dejte organizaci čas na rozhodnutí.
 • Pokud bude nakloněna poskytnutí rezidence, domluvte se na předběžném termínu a poproste ji o vyplnění/napsání souhlasu.
 • Akceptujte, když se váš projekt podpořit nerozhodne.
 • Souhlasů můžete v případě zájmu doložit i více / I hostící organizace může svým souhlasem podpořit více projektů.

Deadline na oslovení rezidenčních míst: 10. ledna 2022

Deadline na podání přihlášky: 15. ledna 2022

Souhlas posílejte a případné dotazy směřujte na: Terezu Lacmanovou – terezalacmanova@novasit.cz.

Druhé kolo výzvy na podporu rezidenčních pobytů bude vypsáno v dubnu příštího roku na období červenec-prosinec 2022.

Rezidenční program ART-IN-RES je součástí činnosti kulturní organizace Nová síť.

Projekt ART-IN-RES je podpořen Fondy EHP (2014-2021).

Fotografie: Bohemia Farmstudio

ZDROJ: ART-IN-RES

Přejít nahoru