TVŮRČÍ REZIDENCE NA OSTROVĚ SYROS

Deadline: 15/03/2024 - 05/04/2024

Nová síť z. s. a České centrum Athény vyhlašují ve spolupráci s mezinárodním festivalem Akropoditi DanceFest otevřenou výzvu k podávání žádostí o podporu 10 denního tvůrčího rezidenčního pobytu na řeckém ostrově Syros v červenci 2024. Vybraným rezidentům a rezidentkám působícím v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů bude zajištěno ubytování a zázemí pro tvůrčí činnost a poskytnut příspěvek na dopravu €520/osoba a denní náhrady v minimální výši €30 osoba/den.

 • UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 5. dubna 2024
 • REALIZAČNÍ OBDOBÍ: červenec 2024 (termín festivalu Akropoditi DanceFest 11.–21. 7. 2024)

REZIDENČNÍ PROGRAM ART-IN-RES & ČESKÁ CENTRA

Servisní organizace pro kulturu Nová síť z. s. rozšiřuje dlouhodobou spolupráci s Českými centry, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, tentokrát v oblasti rezidenčních pobytů. V roce 2024 společně uskutečňují pilotní rezidenční program v oblasti scénických umění realizovaný v zahraničí.

Podpořeno bude celkem 5 rezidenčních pobytů pro české profesionály působící v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů, a to v Bulharsku, Francii, Polsku, Řecku a Srbsku. Pro každou zemi je vyhlášena samostatná výzva se specifickými podmínkami, které odráží možnosti partnerské organizace.

CÍL PROGRAMU:

 • Podpora mezinárodní mobility a síťování
 • Rozvoj kompetencí rezidentů/tek s cílem posílení jejich znalostí a dovedností
 • Poskytnutí příležitosti tvořit a prezentovat se v inspirativním prostředí vybraných zemí Evropy
 • Navázání nových vztahů a spolupráce vhodné pro jejich umělecký rozvoj a profesní život

• • •

REZIDENČNÍ POBYT:

Tato výzva je určena na podporu tvůrčího rezidenčního pobytu na ostrově Syros v Řecku v přímé spolupráci s Českým centrem Athény a mezinárodním festivalem tance a scénických umění Akropoditi DanceFest.

Syros se nachází v souostroví Kyklady ve Středozemním moři a patří k nejkrásnějším a kulturně nejbohatším ostrovům Řecka. Festival Akropoditi DanceFest se odehrává v teplých letních dnech převážně ve veřejném prostoru. Proto je rezidence vhodná zejména pro site specific projekty, pouliční divadlo, nový cirkus, pohybové divadlo, tanec či performance ve veřejném prostoru apod. Téma letošního ročníku je „E x p a n d i n g identities“. Více o festivalových místech: https://akropoditi.com/dancefest/en/dancefest-places-en/  

Festivalové video: https://vimeo.com/904067845 

Vybraným rezidentům/kám bude poskytnuto:

 • Ubytování v rámci festivalu přímo v hlavním přístavním městě Ermopolis
 • Tvůrčí zázemí převážně ve veřejném prostoru, ve kterém probíhá celý festival 
 • Akreditace na festival, kterého se mohou aktivně účastnit včetně účasti na workshopech
 • Propojení s místní uměleckou scénou
 • Příspěvek na dopravu: €520 / osoba
 • Denní náhrady: minimálně €30 / osoba / den

Součástí rezidence je alespoň 1 veřejný výstup v rámci programu festivalu a 1 honorovaný workshop pro návštěvníky a další účastníky festivalu. Náklady spojené s realizací veřejného výstupu nejsou součástí hrazených služeb.

Pozvánka ředitelky Českého centra Athény, Lucie Kuligové: https://youtu.be/-lVjVrvU3dw

PRO KOHO:

Individuální tvůrce/kyně či umělecký kolektiv z ČR působící v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů

 • podpora jednotlivců a tvůrčích skupin o počtu 1-3 osob 
 • vhodné pro rozvoj vlastní praxe i konkrétního projektu ve všech fázích tvůrčího procesu
 • ideální pro uchazeče/ky se zájmem o inspirování se řeckou kulturou, navázání kontaktů s místní kulturní scénou a mezinárodním festivalem Akropoditi DanceFest

TERMÍN A DÉLKA POBYTU:

 • 10 denní tvůrčí rezidence se uskuteční v červenci 2024, převážně v termínu festivalu Akropoditi DanceFest, který probíhá 11.–21. 7. 2024

• • •

PODMÍNKY PROGRAMU:

 • Program není určený pro oblast hudby, výtvarného umění, filmu ani literatury.
 • Výzva je určena pro žadatele/ky s českým státním občanstvím nebo trvalým pobytem na území Česka. Výjimku je možné udělit cizinci působícímu v rámci českého uměleckého kolektivu.
 • Komunikačním jazykem rezidenčního pobytu je angličtina
 • Jeden projekt je možné přihlásit maximálně do 2 otevřených výzev.
 • Podmínkou rezidenčního pobytu je doložení závěrečného reportu a fotografií nejpozději 30 dnů po ukončení rezidence, které budou následně zveřejněné na webu ART-IN-RES a Českých center.
 • České centrum Athény zajistí vybraným rezidentům/kám skrze partnerskou smlouvu ubytování, tvůrčí zázemí a festivalovou akreditaci ve spolupráci s Akropoditi DanceFest
 • Nová síť formou příkazní smlouvy vyplatí vybraným rezidentům/kám s předstihem příspěvek na náklady spojené s dopravou a denními výdaji.

HARMONOGRAM:

 • Otevření výzvy: 15. března 2024
 • Deadline na podání přihlášky: 5. dubna 2024, 23:59
 • Zveřejnění výsledků: do 15. dubna 2024
 • Realizace rezidence: v červenci 2024, převážně v termínu festivalu Akropoditi DanceFest, který probíhá 11.–21. 7. 2024

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:

Do programu se přihlaste skrze PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

 • Formulář obsahuje: stručný popis projektu či záměr rezidenčního pobytu, realizační tým, profesní životopis či portfolio, technické požadavky a stručný motivační dopis.
 • Jazykem přihlášky je angličtina (gramatická správnost nebude posuzována).
 • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (zástupci partnerské organizace, zástupci Českých center, zástupci Nové sítě).

KONTAKT:

Případné dotazy směřujte na projektovou manažerku programu ART-IN-RES, Terezu Lacmanovou: terezalacmanova@novasit.cz.


DALŠÍ OTEVŘENÉ VÝZVY:

Pořadatelé:

Program je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.ZDROJ: ART-IN-RES

Přejít nahoru