FESTIVAL REGIONY: TVŮRČÍ UMĚLECKÝ PROJEKT

Deadline: 23/11/2023 - 06/01/2024

V roce 2023 zahájil Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové REGIONY podporu nových inscenačních projektů, konkrétně exteriérovou inscenací K Prameni Jakuba Gottwalda, který za tento počin získal poctu festivalu příští vlna / next wave v kategorii Projekt roku a dále byl nominován na Cenu Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo. V roce 2024 připravují Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a kulturní neziskovka kontrapunkt 2. ročník této produkční aktivity, jejímž prostřednictvím podpoří vznik nového inscenačního projektu.

Přihlášku můžete vyplnit ZDE.

TEMATICKÝ RÁMEC

„Chvění. Tekutost. Rovnováha.“

Žijeme v rozechvělé době. Míra vibrací, které ve vlnách procházejí společností, periodicky osciluje mezi sotva znatelným šimráním v podbřišku po menší či větší zemětřesení. Je to znepokojivé? Možná. Ale možná je to jen projev větší společenské citlivosti. Vždyť co jiného je citlivost, než právě schopnost vnímat jemné vibrace všeho druhu. A sama fyzika již dávno potvrdila slova Vladimíra Holana, že co je bez chvění, není pevné.

Pevné však neznamená neměnné. Zavedené pojmy, pravdy, instituce, to vše jako by se dnes rozpouštělo, roztékalo, mísilo a hledalo jiné formy, nový tvar. Jen tak se svět dokáže udržet v rovnováze. Nebo ji spíše neustále znovu a znovu nacházet. Rovnováhu, která není mrtvá a jako svěrací kazajka jednou provždy bezvýchodně daná. Tekutou, chvějící se rovnováhu, rovnováhu permanentní změny.

PRO KOHO JE VÝZVA URČENÁ

S úmyslem reflektovat široké spektrum současné nezávislé scény, které ostatně festival samotný reprezentuje a každoročně představuje, bychom se tentokrát rádi zaměřili na malé formy. Jelikož se festival dlouhodobě věnuje veřejnému prostoru, ve kterém polovina jeho produkcí probíhá, rádi bychom, aby vznikla výtvarná/scénografická objektová instalace ve veřejném prostoru, jejíž součástí budou performativní prvky.

Výzva je určena pro 2–4 členný tým nezávislých umělců či tvůrčí umělecké uskupení.

PARAMETRY VÝSLEDNÉHO TVARU

 • Výtvarná/umělecká/scénografická instalace ve veřejném prostoru;
 • performativní prvky;
 • ekonomická udržitelnost ve smyslu další cirkulace v Česku i zahraničí;
 • mobilita (možnost adabtability v dalších veřejných prostorách;
 • jazykově bezbariérové, případně snadno přenositelné do AJ za účelem prezentace v zahraničí;
 • ekologická udržitelnost v přípravné fázi (např. použití recyklovaných materiálů s ohledem na životní prostředí);
 • umělecké pojetí vážící se k tématu ročníku festivalu (viz výše).

REZIDENCE JAKO SOUČÁST TVŮRČÍHO PROCESU

Projekt vznikne ve spolupráci s organizací Nová síť, která alokuje prostředky pro jeho cirkulaci v letech 2024 a 2025 a jeho vznik bude podpořen skrze program ART-IN-RES. Projekt bude podpořen tvůrčím rezidenčním pobytem v rezidenčním prostoru vyhovujícím potřebám vzniku výsledného tvaru (dílny, zkušebna apod). Celková délka rezidence bude 7–14 dní.

 • Podpora rezidentů/rezidentek po čas trvání tvůrčí rezidence je 1.500 Kč / osoba / den. Podpora pro vybrané rezidenty/rezidentky je určena na náhradu osobních nákladů spojených s rezidenčním pobytem (tj. doprava, strava, každodenní náklady) a jako příspěvek na tvůrčí činnost.
 • Nová sít podpoří i hostící organizaci, která zajistí rezidentům/rezidentkám ubytování, zázemí pro tvůrčí činnost a postará se o zdárný průběh rezidenčního pobytu.
 • Další služby či osoby nad rámec jsou na individuální domluvě rezidentů s hostící organizací a případné finanční spoluúčasti rezidentů.

VÝSTUP

Výsledek bude v premiéře uveden na 29. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu REGIONY 2024 v Hradci Králové v termínu od 21. do 28. června 2024. Dále je možné jeho uvedení v regionech České republiky s podporou Nové sítě a dle možností v roce 2025 i na festivalu Malá inventura Praha a Malá inventura v regionech ČR.

Produkce a propagace inscenace po prezentaci na královéhradeckých REGIONECH přechází na tým umělců.

HARMONOGRAM

 • Deadline pro odeslání přihlášky: 6. ledna 2024
 • Potvrzení rezidenčního místa: nejpozději do 31. ledna 2024
 • Předpokládaný termín rezidence: duben–červen 2024
 • Premiéra a reprízy: Mezinárodní divadelní festival REGIONY 2023, 21.–28. 6. 2024

FINANČNÍ ASPEKT

 • Podpora festivalu do maximální výše 300.000 Kč (tato částka zahrnuje umělecké honoráře, služby související s výrobou a vznikem díla, materiál, doprava, premiéra a reprízy na festivalu);
 • ubytování po čas festivalu a během příprav v Hradci Králové (cca 2-3 týdny před festivalem);
 • náklady spojené s rezidenčním pobytem v rámci programu Nové sítě ART-IN-RES a to do maximální výše 125 400 Kč (podpora rezidentů i hostícího místa viz výše);
 • produkční podpora po čas příprav a prezentace v Hradci Králové.

Kofinancování z dalších zdrojů vítáno.

Programy Nové sítě jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

ZDROJ: REGIONY

Přejít nahoru