TVŮRČÍ REZIDENCE V BULHARSKU

Deadline: 04/07/2023 - 04/08/2023

Institut umění – Divadelní ústav a Česká centra/České centrum Sofie ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Městem Burgas vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti tance, divadla, nového cirkusu a hudby pro max 2 rezidenty z Česka, který se uskuteční během září a října 2023 v Bulharsku.

Maximální doba trvání rezidence je 21 dní, z čehož 2 týdny rezidenti stráví na ostrově Sv. Anastázie v Černém moři vzdáleném 30 minut lodí od přístavního města Burgas a 1 týden v hlavním městě Sofii.

Rezidence zahrnuje ubytování, nikoliv však prostor pro vlastní tvorbu (studio, ateliér). Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Během rezidence je nutno připravit dva až tři výstupy pro návštěvníky ostrova Sv. Anastázie, pro tyto účely je na ostrově k dispozici malé pódium a technické zázemí.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území Česka. Účastníkovi (jednotlivec či tvůrčí dvojice) budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci v celkové výši 1500 EUR.

ŽÁDOST O UDĚLENÍ TVŮRČÍHO POBYTU MUSÍ OBSAHOVAT: 

 1. Přihlášku Formulář žádosti
 2. Přílohy:
 • motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně  2 normostran (3600 znaků)
 • strukturovaný životopis žadatele a portfolio dosavadních realizovaných projektů za uvedené oblasti/žánry v angličtině včetně obrazové dokumentace vybrané autorské tvorby z posledních let (maximálně 10 projektů)

HARMONOGRAM:

 • Vypsání výzvy: 3. července 2023
 • Uzávěrka přihlášek: 4. srpen 2023
 • Vyhlášení výsledků: 18. srpen 2023
 • Termín pobytu: září, říjen 2023

PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Po termínu předložené žádosti, neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
 • Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.
 • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (místní kurátor/ka, umělec/umělkyně a zástupce ČC).
 • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
 • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
 • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
 • Výzva je vyhlášena v rámci projektu „Programy IDU na podporu mobility a obchodních misí do zahraničí profesionálů z oblasti KKS“.
 • Podpora bude udělena na základě příkazní smlouvy a bude vyplacena po realizaci akce na základě dodání závěrečné zprávy, příp. splnění dalších smluvních podmínek. Částka podpory bude vyplacena bez DPH (příp. DPH odvede žadatel).
 • Podpořený žadatel bude ve všech elektronických (případně tištěných) propagačních materiálech ke studijnímu pobytu uvádět povinná loga Národního plánu obnovy, Next Generation EU, Ministerstva kultury ČR, IDU, Českých center, Města Burgas a dále prohlášení „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

 Kontaktní osoba: Markéta Černá, cernamarketa77@gmail.com

ZDROJ: IDU

Přejít nahoru