ALTA REZIDENCE 2022

Studio ALTA otevírá každoroční rezidentní program na rok 2022 v západním křídle karlínské Invalidovny jako mnohovrstevnatý dům. Jako dům sloužící jak ke kultivaci vlastních praxí, soustředěné práci na tvůrčím procesu, tak i k odpočinku či k možnostem, jak se vztahovat k nejbližšímu okolí.

Rezidence v ALTĚ se otevřou ve čtyřech blocích:

••• 1 | Dům soustředění [4. – 17. února + říjen až listopad]

Do programu budou vybrány až dvě produkce* v pokročilé či závěrečné fázi procesu (jedna pro únorový a jedna pro podzimní termín). Nabízíme 14 dní na zkušebně s technickou podporou, dramaturgickou konzultací a propagací závěrečného výstupu (work-in-progress nebo premiéra) s možností navázání další spolupráce.

••• 2 | Dům odpočinku [9. – 15. května]

Speciální rezidence určena všem profesionálům z oboru a podpůrným profesím, kteří cítí přetížení, tlak z nutnosti neustálé produkce či jen hledajícím zónu klidu pro vlastní myšlenky. Nabízíme rezidenční lázně jako možnost zpomalení, rekalibrace vlastní praxe, lenošení a péče. Obsah rezidence je zcela libovolný bez nutnosti jakéhokoliv výstupu.

V případě žádosti o vstup do Domu odpočinku vyplňte pouze 1. část /bio/ a osobní rozměr v 2. části /(art)work/.

••• 3 | Dům výzkumu [1. – 10. července]

Dům výzkumu je desetidenní rezidenční program, jehož smyslem je facilitovat individuální umělecké výzkumy a zároveň vytvářet rámec pro sdílení praxí. Prostor laboratoře je prostředkem jak izolovat výzkum od nutnosti zaměřovat se na jeho výsledky, jak vytvořit plochu pro experiment a hlubinné ponoření se do zkoumaného tématu. Zároveň je sdílenou plochou pro výměnu vědomostí, pochybností, inspirací a prostředek, jak vytvářet struktury vzájemné podpory. Do laboratoře budou přizváni až 4 výzkumníci a výzkumnice*, které budou sdílet společný ateliér.

••• 4 | Dům souznění [červenec – srpen]

Čtvrtý blok je určen libovolným uměleckým i teoretickým procesům vztahujícím se k veřejnému prostoru, sdílenému prostranství zahrady v ALTĚ či přilehlým parkům a komunitně orientovaným projektům. Vybrány budou 1 až 2 procesy*, kterým bude poskytnuto 14 denní zázemí v zahradě a zkušebně ALTY, technická a propagační podpora s možností navázání další spolupráce.

•••

  • Termín uzávěrky přihlášek je 31. prosince 2021 
  • Výsledky: 16. ledna 2021  
  • Přihlašovací formulář: ZDE

•••

Q&A: 7. prosince 2021 • 17:00-18:00

V případě otázek či nejasností, bychom rádi pozvali všechny zájemce*zájemkyně ke skupinovému online meetingu, který se uskuteční 7. 12. od 17:00 prostřednictvím platformy ZOOM. V rámci tohoto neformálního setkání bude prostor pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů spojených s open callem či procesem výběru.

•••

kontaktní email pro jakékoliv dotazy související s rezidencemi: petr@altart.cz

*počet vybraných procesů se může lišit v závislosti nad obdrženými přihláškami

ZDROJ: STUDIO ALTA
Přejít nahoru