REPORT: REZIDENČNÍ PROGRAMY NOVÉ SÍTĚ 2021

REZIDENČNÍ PROGRAM ART-IN-RES 2021

Počátkem roku 2021 spustila Nová síť v rámci projektu ART IN RES pilotní program podpory tvůrčích rezidenčních pobytů v České republice. Tento rezidenční program byl určen umělcům a umělkyním dlouhodobě působícím v ČR, pro které zprostředkoval honorovaný rezidenční pobyt v rámci sítě center portálu www.artinres.cz. Podpora plynula oběma stranám – umělcům/umělkyním i rezidenčním prostorům. Rezidenční program ART-IN-RES byl zaměřený na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti současného divadla, tance, nového cirkusu a performance. Byl otevřený jak individuálním, tak skupinovým projektům.

Do výzvy se přihlásilo celkem 60 žadatelů. Vzhledem k vysoké kvalitě projektů Nová síť navýšila původně plánovanou podporu a podpořila 4 individuální a 2 skupinové rezidence. Kritérii výběru byla kvalita projektu, jeho ojedinělost v tématu nebo provedení, přesahy nejen v umělecké, ale také sociální, osobní nebo profesní rovině.

Všechny podpořené projekty již rezidenční pobyty realizovaly a výsledné inscenace stojí za pozornost. Rezidence přinesly inscenačním týmům potřebný čas na soustředěnou práci mimo běžné prostředí, inspiraci pro tvůrčí proces a posunuly projekty dál. Některé rezidenční pobyty byly zakončeny work-in-progress či prezentací pro veřejnost. Mnohé z inscenací již mají za sebou úspěšná první uvedení i reprízy.

Podporu v rámci rezidenčního programu ART-IN-RES získali:

INDIVIDUÁLNÍ REZIDENCE
 • Lucia KašiarováMNOHODINEC / rezidence Švestkový dvůr / premiéra 17. 6. 2021 Studio ALTA
 • Jitka Čechová, Tereza LenerováDIS PLA Y / rezidence Moving Station a REZI.DANCE / premiéra 16. 9. 2021 PONEC – divadlo pro tanec
 • Roberta Legros Štěpánková, Tomáš JanypkaEIGHT CUPS AND THE DEVIL / rezidence CO.LABS / premiéra 7. 10. 2021 CO.LABS
 • Veronika KyrianováZÓNA KONTAKTU / rezidence Bohatická rychta / česká premiéra 29. 9. 2021 Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem / německá premiéra 13. 10. 2021 JohannStadthalle v Drážďanech
SKUPINOVÉ REZIDENCE
 • Alžběta Tichá, Daniel Kvašňovský, Mara Procacci – ČAS / rezidence UFFO
 • Martin Talaga, Adriána Spišáková, Tomáš Procházka, Marek Menšík, Helena Araújo, Alica Minárová, Radim Klásek, Juraj Hajnal, Karel Šimek, Filip MíšekSARX / rezidence Švestkový dvůr / premiéra 6. 11. 2021 Savarin, Praha 1
REFLEXE REZIDENTŮ A REZIDENTEK

„Možnost intenzivního společného zkoumání tématu a zkoušení na odlehlém, ale skvěle vybaveném místě s velmi dobrým divadelním zázemím, nám umožnila posunout Mnohodince o velký kus dál. (…) Možnost pracovat tam, kde nebylo předem předpokládáno kým Lucia bude nebo jaký výstup má vyprodukovat, a které jí umožnilo překvapit samu sebe, byla nenahraditelná.“ — Tereza Tomášová o rezidenci Lucii Kašiarové ve Švestkovém dvoře

Nevíme, jestli to bylo vírou v nás nebo prostředím REZI.DANCE, které je přímo nasáklé dobrou náladou, vyrovnaností a tvůrčí atmosférou, ale právě tato rezidence byla nejzásadnějším momentem ve formulaci díla samotného.“ — Jitka Čechová a Tereza Lenerová o rezidenci v REZI.DANCE

„Celý jarný proces skúšania nám pomohol prehlbiť našu prácu na tomto diele v jeho smerovaní a vzájomnej spolupráci všetkých členov týmu.“ — Tomáš Janypka o rezidenci v CO.LABS

„Rezidence mi poskytla především chráněný prostor a čas, kdy jsem se mohla projektu a nezbytné práci na něm soustředěně věnovat, a zároveň také formou výletů do okolí poznávat skutečný život v pohraničí, neboť kromě středních Čech a střední Moravy, což jsou dva ze čtrnácti krajů, jsou všechny ty ostatní hraniční a skoro všechny historicky patří i do té okleštěné sudetské oblasti…“ — Veronika Kyriánová o rezidenci v Bohatické rychtě

„Díky Nové síti a rezidenčnímu programu byla naše rezidence výborným místem pro tvorbu, hledání a inspiraci, protože jsme dostali výborně vybavený prostor divadla UFFO na vzdušnou akrobacii a neměli jsme žádné závazky a podmínky, které by nás omezovaly, nebo hnaly k tvorbě něčeho nekompletního. Mohli jsme opravdu zkoumat.“ — Alžběta Tichá o rezidenci v UFFO

„Pro Švestkový dvůr je pověstná přátelská a pokojná atmosféra vhodná na tvorbu, což nebylo ani u tohoto projektu výjimkou. Možnost účastnit se zkoušecího procesu mimo domácí scénu na samotě a bez dalších rušivých elementů, výrazně zefektivnila tvorbu a práci inscenačního týmu.“ — Adriána Spišáková o rezidenci ve Švestkovém dvoře

Zdroj: závěrečné zprávy z rezidencí

Pilotní ročník tohoto programu se osvědčil a program na podporu rezidenčních pobytů v rámci platformy ART-IN-RES bude probíhat i v následujícím roce. Výzvy na podávání žádostí o rezidenční pobyt budou probíhat ve 2 kolech: na realizační období jaro/léto 2022 a podzim/zima 2022.

Rezidenční program ART-IN-RES je podpořen z Fondů EHP, Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

***

DALŠÍ PODPOŘENÉ REZIDENCE

Nová síť dále v rámci projektu ART-IN-RES podpořila tyto rezidence:

 • third // spaceENAI / umělecká rezidence v Bohemia Farmstudio / v rámci programu Nová krev na scéně / veřejné předvedení konceptu: 10. 12. 2021 Studio Paměť, Praha 1
 • Depresivní děti toužící po penězíchÉDOUARD LOUIS: KDO ZABIL MÉHO OTCE / umělecká rezidence ve Švestkovém dvoře / v rámci Ceny Česká divadelní DNA / premiéra 17. 11. 2021 Venuše ve Švehlovce
 • Spielraum kollektiv – manažerská rezidence v Naplaveno

***

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM 2021/2022

Na programové období 2021/2022 otevřela Nová síť společně s partnerskou organizací Surnadal Billag program podpory rezidenčních pobytů, který je určen pro umělce/umělkyně a kulturní manažerské týmy z ČR a Norska. Rezidenční program vznikl v rámci projektu Český kulturní network Nová síť podpořeného z Fondů EHP.

Pro žadatele z Norska byla podpora určena na rezidenční pobyt v ČR ve vybraných rezidenčních centrech v rámci platformy www.artinres.cz. České umělecké a manažerské týmy realizují rezidence v norském rezidenčním centru Surnadal Billag. Program uměleckých rezidencí je zaměřený na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti performativního umění se zvláštní pozorností na projekty na pomezí divadla, tance, performance a výtvarného umění. Program manažerských rezidencí podporuje týmy, které se věnují tématu rozvoje kultury v regionech, je určený na posilování kapacit a sdílení know-how s partnerskou organizací.

Do programu se přihlásilo 14 žadatelů z Norska a 23 projektů z ČR.

Na podzim letošního roku proběhla první manažerská rezidence členů Českého kulturního networku Nová síť v Norsku. Manažerský tým nasbíral mnoho zážitků a vjemů, podnikl setkání s manažery norských kulturních organizací a v rámci rezidence se věnoval přípravě konceptu nového tanečně-výtvarného projektu. Ostatní rezidence se budou konat na jaře 2022.

Podporu v rámci Česko-norského rezidenčního programu získali:

MANAŽERSKÉ REZIDENCE
 • Manažerský tým – Markéta Málková, Aleš Hrdlička, Jan Kunze, Martin Musílek / rezidence Surnadal Billag
 • Manažerský tým – CO.LABS: Juraj Augustín, Simona Augustín, Klaudia Klembarová, Alexandra Bolfová / rezidence Surnadal Billag
UMĚLECKÉ REZIDENCE
 • third // space – MALÉ DĚJINY POHYBU / rezidence Surnadal Billag
 • Jan Husták & T.I.T.S. – DIRECT ACTION THEATER: SERVE AND PROTECT / rezidence REZI.DANCE
 • Lisa Colette Bysheim a col. – IF THIS | THEN / rezidence SE.S.TA
 • Mari Woll a col. – NÆRVÆR – PRESENCE / rezidence CO.LABS 

Česko-norský rezidenční program je podpořen Fondy EHP. 

Fotografie: Inscenační tým projektu MNOHODINEC na rezidenci ve Švestkovém dvoře.

Přejít nahoru