TVŮRČÍ REZIDENCE V ČERNOMOŘÍ: MĚSTO BURGAS A OSTROV SV. ANASTÁZIE

Nová síť z. s. a České centrum Sofie vyhlašují ve spolupráci s městem Burgas otevřenou výzvu k podávání žádostí o podporu 14 denního tvůrčího rezidenčního pobytu v září 2024 v Bulharsku. Vybraným rezidentům a rezidentkám působícím v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů bude zajištěno ubytování a zázemí pro tvůrčí činnost a poskytnut příspěvek na dopravu €450/osoba a denní náhrady v minimální výši €30 osoba/den.

 • UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. dubna 2024
 • REALIZAČNÍ OBDOBÍ: 1. – 30. září 2024

Servisní organizace pro kulturu Nová síť z. s. rozšiřuje dlouhodobou spolupráci s Českými centry, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, tentokrát v oblasti rezidenčních pobytů. V roce 2024 společně uskutečňují pilotní rezidenční programv oblasti scénických umění realizovaný v zahraničí.

Podpořeno bude celkem 5 rezidenčních pobytů pro české profesionály působící v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů, a to v Bulharsku, Francii, Polsku, Řecku a Srbsku. Pro každou zemi je vyhlášena samostatná výzva se specifickými podmínkami, které odráží možnosti partnerské organizace.

 • Podpora mezinárodní mobility a síťování
 • Rozvoj kompetencí rezidentů/tek s cílem posílení jejich znalostí a dovedností
 • Poskytnutí příležitosti tvořit a prezentovat se v inspirativním prostředí vybraných zemí Evropy
 • Navázání nových vztahů a spolupráce vhodné pro jejich umělecký rozvoj a profesní život

Tato výzva je určena na podporu tvůrčího rezidenčního pobytu v městě Burgas v bulharském Černomoří v přímé spolupráci s Českým centrem Sofie.

Burgas je přístavní město, které se dynamicky rozvíjí, nabízí mladou energii, turistický ruch a moře. Lokalita je vhodná pro umělecký výzkum, site specific projekty, práci s veřejným prostorem, pouliční divadlo, scénografické instalace s performativními prvky apod.

Vybraným rezidentům/kám bude poskytnuto:

 • Ubytování ve městě Burgas v nově otevřeném International Youth Center Burgas
 • Tvůrčí zázemí: k dispozici sál vybavený ozvučením a osvětlením o kapacitě 130 lidí. V rámci rezidence je možné navštívit na několik dní i nedaleký ostrov Svaté Anastázie, kde je možno připravit performance pro přijíždějící turisty. Ostrov je dostupný pouze lodí jedenkrát denně, ubytování je zajištěno ve starém klášteře, k dispozici je malé dřevěné pódium, nikoliv sál.
 • Propojení s místní uměleckou scénou
 • Příspěvek na dopravu: €450 / osoba
 • Denní náhrady: minimálně €30 / osoba / den

Součástí rezidence je alespoň 1 veřejný výstup např. prezentace, artist-talk, ukázka work-in-progress, veřejná intervence v prostoru, workshop atd. Náklady na veřejný výstup nejsou součástí hrazených služeb.

Pozvánka ředitelky Českého centra Sofie, Radky Rubiliny: https://youtu.be/WJYaF4BHiTA

Individuální tvůrce/kyně či umělecká dvojice z ČR působící v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů

 • podpora jedné až dvou osob
 • vhodné pro rozvoj vlastní praxe i konkrétního projektu ve všech fázích tvůrčího procesu
 • ideální pro uchazeče/ky se zájmem o inspirování se bulharskou kulturou, navázání kontaktů s místní kulturní scénou, práci v kulturně bohatém městě Burgas
 • 14 denní tvůrčí rezidence se uskuteční v dohodnutém termínu v září 2024

 • Program není určený pro oblast hudby, výtvarného umění, filmu ani literatury.
 • Výzva je určena pro žadatele/ky s českým státním občanstvím nebo trvalým pobytem na území Česka. Výjimku je možné udělit cizinci působícímu v rámci českého uměleckého kolektivu.
 • Komunikačním jazykem rezidenčního pobytu je angličtina.
 • Jeden projekt je možné přihlásit maximálně do 2 otevřených výzev.
 • Podmínkou rezidenčního pobytu je doložení závěrečného reportu a fotografií nejpozději 30 dnů po ukončení rezidence, které budou následně zveřejněné na webu ART-IN-RES a Českých center.
 • České centrum Sofie zajistí vybraným rezidentům/kám skrze partnerskou smlouvu ubytování a tvůrčí zázemí ve spolupráci s městem Burgas.
 • Nová síť formou příkazní smlouvy vyplatí vybraným rezidentům/kám s předstihem příspěvek na náklady spojené s dopravou a denními výdaji.
 • Otevření výzvy: 15. března 2024
 • Deadline na podání přihlášky: 15. dubna 2024, 23:59
 • Zveřejnění výsledků: do 6. května 2024
 • Realizace rezidence: 1. – 30. září 2024

Do programu se přihlaste skrze PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

 • Formulář obsahuje: stručný popis projektu či záměr rezidenčního pobytu, realizační tým, profesní životopis či portfolio, technické požadavky a stručný motivační dopis.
 • Jazykem přihlášky je angličtina (gramatická správnost nebude posuzována).
 • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (zástupci partnerské organizace, Českých center a Nové sítě).

Případné dotazy směřujte na projektovou manažerku programu ART-IN-RES, Terezu Lacmanovou: terezalacmanova@novasit.cz.


Pořadatelé:

Program je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

Přejít nahoru