TVŮRČÍ REZIDENCE VE VARŠAVĚ

Nová síť z. s. a České centrum Varšava vyhlašují ve spolupráci s divadlem Komuna Warszawa otevřenou výzvu k podávání žádostí o podporu dvoufázového tvůrčího rezidenčního pobytu ve 2 týdnech v červenci a 1 týdnu na podzim 2024 v Polsku. Vybraným rezidentům a rezidentkám působícím v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů bude zajištěno ubytování a zázemí pro tvůrčí činnost a poskytnut příspěvek na dopravu €300/osoba a denní náhrady v minimální výši €30 osoba/den.

 • UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. dubna 2024
 • REALIZAČNÍ OBDOBÍ: 8. – 21. července a 1 týden na podzim 2024

Servisní organizace pro kulturu Nová síť z. s. rozšiřuje dlouhodobou spolupráci s Českými centry, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, tentokrát v oblasti rezidenčních pobytů. V roce 2024 společně uskutečňují pilotní rezidenční programv oblasti scénických umění realizovaný v zahraničí.

Podpořeno bude celkem 5 rezidenčních pobytů pro české profesionály působící v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů, a to v Bulharsku, Francii, Polsku, Řecku a Srbsku. Pro každou zemi je vyhlášena samostatná výzva se specifickými podmínkami, které odráží možnosti partnerské organizace.

 • Podpora mezinárodní mobility a síťování
 • Rozvoj kompetencí rezidentů/tek s cílem posílení jejich znalostí a dovedností
 • Poskytnutí příležitosti tvořit a prezentovat se v inspirativním prostředí vybraných zemí Evropy
 • Navázání nových vztahů a spolupráce vhodné pro jejich umělecký rozvoj a profesní život

Tato výzva je určena na podporu tvůrčího rezidenčního pobytu ve městě Varšava v Polsku v přímé spolupráci s Českým centrem Varšava a divadlem Komuna Warszawa.

Komuna Warszawa sídlí v bývalé škole a funguje jako multikulturní, komunitní a rezidenční centrum. Důraz rezidenčního projektu je kladen především na umělecký výzkum a možnost úzké spolupráce mezi spolurezidenty, Českým centrem Varšava a Komunou Warszawa.

Vybraným rezidentům/kám bude poskytnuto:

 • Tvůrčí zázemí v divadle Komuna, prohlídka prostor zde: https://youtu.be/198gadagdXY
 • Ubytování v bytě ČC Varšava v centru města na adrese: Wilcza 69, vzdálené od divadla Komuna pěšky 5 min
 • Propojení s místní uměleckou scénou
 • Příspěvek na dopravu: €300 / osoba
 • Denní náhrady: minimálně €30 / osoba / den

Součástí rezidence je závěrečná prezentace ve formátu work-in-progress s charakterem uzavřených prezentací s možností získat pozitivní zpětnou vazbu od pozvaných hostů. Na realizaci větších uměleckých forem není vyčleněn žádný produkční rozpočet.

Individuální tvůrce/kyně či umělecký kolektiv z ČR působící v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů

 • podpora jednotlivců a tvůrčích skupin o počtu 1-4 osob
 • vhodné pro rozvoj vlastní praxe i konkrétního projektu ve všech fázích tvůrčího procesu
 • ideální pro uchazeče/ky se zájmem o inspirování se polskou kulturou, navázání kontaktů s místní kulturní scénou a divadlem Komuna Warszawa
 • 3 týdenní tvůrčí rezidence se uskuteční ve dvou fázích, a to v termínu od 8. do 21. července  a 1 týden na podzim 2024 (termín bude upřesněn na základě společné domluvy)
 • Program není určený pro oblast hudby, výtvarného umění, filmu ani literatury.
 • Výzva je určena pro žadatele/ky s českým státním občanstvím nebo trvalým pobytem na území Česka. Výjimku je možné udělit cizinci působícímu v rámci českého uměleckého kolektivu.
 • Komunikačním jazykem rezidenčního pobytu je angličtina.
 • Jeden projekt je možné přihlásit maximálně do 2 otevřených výzev.
 • Podmínkou rezidenčního pobytu je doložení závěrečného reportu a fotografií nejpozději 30 dnů po ukončení rezidence, které budou následně zveřejněné na webu ART-IN-RES a Českých center.
 • České centrum Varšava zajistí vybraným rezidentům/kám skrze partnerskou smlouvu ubytování a tvůrčí zázemí ve spolupráci s divadlem Komuna Warszawa.
 • Nová síť formou příkazní smlouvy vyplatí vybraným rezidentům/kám s předstihem příspěvek na náklady spojené s dopravou a denními výdaji.
 • Otevření výzvy: 15. března 2024
 • Deadline na podání přihlášky: 15. dubna 2024, 23:59
 • Zveřejnění výsledků: do 6. května 2024
 • Realizace rezidence: 8. – 21. července a 1 týden na podzim 2024 (termín bude upřesněn na základě společné domluvy)

Do programu se přihlaste skrze PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

 • Formulář obsahuje: stručný popis projektu či záměr rezidenčního pobytu, realizační tým, profesní životopis či portfolio, technické požadavky a stručný motivační dopis.
 • Jazykem přihlášky je angličtina (gramatická správnost nebude posuzována).
 • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (zástupci partnerské organizace, Českých center a Nové sítě).
 • Komise si vyhrazuje právo, udělat druhé kolo soutěže formou online pohovoru.

Případné dotazy směřujte na projektovou manažerku programu ART-IN-RES, Terezu Lacmanovou: terezalacmanova@novasit.cz.

Konkrétní dotazy na cílovou destinaci směřujte na ředitele Českého centra Varšava, Petra Vlčka: vlcek@czechcentres.cz.


Pořadatelé:

Program je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

Přejít nahoru