MANAŽERSKO-KURÁTORSKÁ REZIDENCE V BĚLEHRADĚ

Nová síť z. s. a České centrum Bělehrad vyhlašují ve spolupráci s mezinárodním festivalem BITEF otevřenou výzvu k podávání žádostí o podporu 7 denního manažersko-kurátorského rezidenčního pobytu na přelomu září a října 2024 v Srbsku. Vybraným rezidentům a rezidentkám působícím v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů bude zajištěno ubytování a zázemí pro práci a poskytnut příspěvek na dopravu €400/osoba a denní náhrady v minimální výši €30 osoba/den.

 • UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. dubna 2024
 • REALIZAČNÍ OBDOBÍ: 21. září – 5. října 2024

Servisní organizace pro kulturu Nová síť z. s. rozšiřuje dlouhodobou spolupráci s Českými centry, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, tentokrát v oblasti rezidenčních pobytů. V roce 2024 společně uskutečňují pilotní rezidenční programv oblasti scénických umění realizovaný v zahraničí.

Podpořeno bude celkem 5 rezidenčních pobytů pro české profesionály působící v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů, a to v Bulharsku, Francii, Polsku, Řecku a Srbsku. Pro každou zemi je vyhlášena samostatná výzva se specifickými podmínkami, které odráží možnosti partnerské organizace.

 • Podpora mezinárodní mobility a síťování
 • Rozvoj kompetencí rezidentů/tek s cílem posílení jejich znalostí a dovedností
 • Poskytnutí příležitosti tvořit a prezentovat se v inspirativním prostředí vybraných zemí Evropy
 • Navázání nových vztahů a spolupráce vhodné pro jejich umělecký rozvoj a profesní život

Tato výzva je určena na podporu manažersko-kurátorského rezidenčního pobytu v Bělehradě v Srbsku v přímé spolupráci s Českým centrem Bělehrad a mezinárodním festivalem BITEF.

BITEF (Belgrade International Theater Festival) se řadí mezi nejstarší divadelní přehlídky v Evropě s ambicí kontinuálně objevovat trendy v současném scénickém umění. Vedle hlavní soutěžní sekce probíhá bohatý doprovodný program i setkávání domácích i zahraničních profesionálů s cílem navazovat kontakty a diskutovat nad možnostmi další spolupráce.

Vybraným rezidentům/kám bude poskytnuto:

 • Ubytování v blízkosti ČC Bělehrad
 • Pracovní zázemí v prostorách ČC Bělehrad vhodné pro soustředěnou práci na rozvoji, reflexi, plánování kulturních projektů aj.
 • Akreditace na festival, kterého se mohou aktivně účastnit
 • Propojení s místní uměleckou scénou
 • Příspěvek na dopravu: €400 / osoba
 • Denní náhrady: minimálně €30 / osoba / den

Součástí rezidenčního pobytu je alespoň 1 veřejný výstup rezidentů/tek ve formátu dle předchozí domluvy (např. prezentace organizace či vlastní práce, artist-talk, přednáška pro místní komunitu či studenty atd.).

Odborný pracovník/ice kulturního a kreativního sektoru či kulturní manažerský tým z ČR působící v oblasti scénických umění (režie, dramaturgie, kurátorství, management aj.)

 • podpora jedné až dvou osob
 • ideální pro uchazeče/ky se zájmem navázat kontakty se srbskou kulturní scénou, aktivně se účastnit programu BITEF festivalu, případně navázat spolupráci s University of Arts in Belgrade aj.
 • 7 denní manažersko-kurátorská rezidence se uskuteční v rozmezí 21. září – 5. října 2024   
 • Program není určený pro oblast hudby, výtvarného umění, filmu ani literatury.
 • Výzva je určena pro žadatele/ky s českým státním občanstvím nebo trvalým pobytem na území Česka. Výjimku je možné udělit cizinci působícímu v rámci českého uměleckého kolektivu nebo organizace.
 • Komunikačním jazykem rezidenčního pobytu je angličtina.
 • Jeden projekt je možné přihlásit maximálně do 2 otevřených výzev.
 • Podmínkou rezidenčního pobytu je doložení závěrečného reportu a fotografií nejpozději 30 dnů po ukončení rezidence, které budou následně zveřejněné na webu ART-IN-RES a Českých center.
 • České centrum Bělehrad zajistí vybraným rezidentům/kám skrze partnerskou smlouvu ubytování a zázemí pro práci a networking ve spolupráci s festivalem BITEF.
 • Nová síť formou příkazní smlouvy vyplatí vybraným rezidentům/kám s předstihem příspěvek na náklady spojené s dopravou a denními výdaji.
 • Otevření výzvy: 15. března 2024
 • Deadline na podání přihlášky: 15. dubna 2024, 23:59
 • Zveřejnění výsledků: do 6. května 2024
 • Realizace rezidencí: přelom září a října 2024

Do programu se přihlaste skrze PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

 • Formulář obsahuje: záměr a cíl rezidenčního pobytu, profesní životopis či portfolio a stručný motivační dopis.
 • Jazykem přihlášky je angličtina (gramatická správnost nebude posuzována).
 • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise (zástupci partnerské organizace, Českých center a Nové sítě).

Případné dotazy směřujte na projektovou manažerku programu ART-IN-RES, Terezu Lacmanovou: terezalacmanova@novasit.cz.

Konkrétní dotazy na cílovou destinaci směřujte na ředitelku Českého centra Bělehrad, Lucii Orbók: orbok@czechcentres.cz.


Pořadatelé:

Program je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.

Přejít nahoru