OPEN CALL NEW WAYS 2021

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu NEW WAYS 2021.

O projektu:

Projekt NEW WAYS 2021 reaguje na aktuální situaci v uměleckém a kulturním prostředí. Zaměřuje se na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení, kulturních zážitků publiku.

Tradiční formy setkávání umělců s diváky jsou již po mnoho měsíců výrazně omezeny. Mnoho performerů tedy hledá cesty, jak i v této situaci sdílet s publikem výsledky své práce. Přestože se velká část kulturního života přenesla do online prostoru, pro mnoho umělců jsou stávající možnosti prezentace nedostatečné a interaktivní kontakt s divákem je pro velkou část divadelníků nenahraditelnou součástí jejich práce. Přesně na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení je zaměřen projekt NEW WAYS.

Švestkový Dvůr otevírá platformu pro předkládání projektů, jejichž téma a zvolená podoba prezentace závisí zcela na samotných umělcích a jimi zvolené metodě práce.

Hledáme projekty se zaměřením primárně na praktické hledání či rozvíjení nových možností sdílení performativního umění s divákem (včetně využití moderních technologií). Nabízíme zázemí, vybavení a prostorové možnosti pro tvorbu.

Výsledkem rezidence je prezentace představení na závěr projektu v prostorách Švestkového Dvora, ať již formou živého představení, online či kombinace obojího.

Výběr projektů proběhne v první polovině června uměleckou radou ŠD ve složení Kateřina Šobáňová, Helena Štouračová a Anna Davis (produkce).

Nabízíme:

 • 2 rezidenční pobyty (divadlo/tanec), každý v délce 14-21 dnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
 • Technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
 • Produkční zázemí
 • Ubytování
 • Umělecký honorář za uvedení výsledného představení

Pro koho je projekt určen:

 • Umělci působící v ČR
 • Jednotlivci
 • Skupiny (maximálně 5 osob)
 • Pro vytvoření nového projektu nebo adaptaci již existujícího

Harmonogram:

6. 6. 2021 – uzávěrka výzvy

15. 6. 2021 – výběr projektu

červenec – říjen 2021 – tvůrčí rezidence

listopad 2021 – veřejné prezentace

Přihlášky zasílejte na adresu anna@continuo.cz nejpozději do 6. 6. 2021.

Přihlášky musí obsahovat:

 • popis projektu (1-2 normostrany)
 • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
 • krátký motivační dopis

Švestkový Dvůr, z.s. je organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní aktivity ve vzniklém kulturním prostoru. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty.

Jednotlivé okruhy se ve své činnosti prolínají a vzniká tak harmonický organismus spojený pevnou a jasnou strukturou a koncepcí.

Program rezidencí nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie.

Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Scroll to Top