SYMPOZIUM ART-IN-RES

Dne 21. 2. 2022 proběhlo ve Studiu ALTA historicky první setkání poskytovatelů tvůrčích rezidenčních pobytů sdružujících se v platformě ART-IN-RES, kterou spravuje Nová síť. Setkání bylo součástí jednodenního sympozia mapujícího situaci a praktické důsledky spojené s rozvojem rezidenčních míst v České republice a Visegrádském regionu.

Česká republika se v posledních letech stala premiantem v počtu poskytnutých rezidenčních pobytů v rámci zemí V4. Přesto až do roku 2020 v Česku neexistovala žádná platforma, která by poskytovatele uměleckých rezidencí spojovala. Specifika rezidenční praxe nejsou reflektována tvůrci kulturní politiky ani zahrnuta do odpovídajících dotačních titulů.

První setkání poskytovatelů rezidenčních pobytů proběhlo v rámci festivalu Malá inventura. Sešli se zástupci pestré škály rezidenčních center – organizace z regionů v počátečních fázích provozu i hostící organizace s mnohaletou zkušeností. Překvapivý zájem projevila i odborná obec a veřejnost. Studio ALTA a festivalová atmosféra nabídly ideální prostředí pro networking, sdílení zkušeností a otevřenou debatu. Tématem diskuze byl současný stav rezidenční praxe v ČR a zejména formulování základních potřeb a možností dalšího rozvoje oboru. Díky přítomnosti Jana Šefla a Jarmily Báčové, hostů ze společnosti AKCENT věnujících se inženýrské činnosti ve stavebnictví, byly jedním z hlavních témat kolaudace rezidenčních center

Z debaty vyplynuly následující limity rozvoje oboru:

  • Absence definice uměleckých rezidencí v českém kontextu
  • Nepochopení problematiky veřejnou správou 
  • Omezené statistické údaje
  • Finanční mechanismus 
  • Legislativně-administrativní překážky 
  • Výzva udržitelnosti a ekologické zátěže
  • Specifické výzvy lokality / regionu

Poskytovatelé rezidenčních pobytů se shodli na potřebě formulování argumentů nejen pro veřejnou správu, hledání definice umělecké rezidence a šíření osvěty o rezidenční praxi a jejích přínosech a dopadech na společnost. Velký důraz je kladen na vytvoření a implementaci systematických nástrojů podpory uměleckých rezidencí na úrovni státní správy a územních samospráv. Též byla zmíněna potřeba dbát na udržitelný přístup mobility umělců a zachování pestrosti a různorodosti modelů fungování uměleckých rezidencí. 

Odpoledne se debata rozšířila do kontextu rezidenční praxe v zahraničí, konkrétně v Polsku, Slovensku, Maďarsku a Bělorusku, v rámci čtvrtého setkání partnerů uzavírající projekt Connecting V4 ART-IN-RES, který rovněž vede Nová síť. Výsledkem projektu bude brožura shrnující situaci uměleckých rezidencí v zemích V4 a rámcový plán dalšího rozvoje a komunikace s partnery ve Visegrádském prostoru. Těšíme se tak na další setkání a společné projekty.

Jarmila Báčová a Jan Šefl, foto: Orest Matsalak
Honza Petružela, Adam Hruška, Markéta Málková, Petr Kiška, foto: Orest Matsalak
Jiří Vydra, Tereza Smolíková, Adam Langer, foto: Orest Matsalak
Libor Kasík Adéla Šmatová, foto: Orest Matsalak
Tereza Lacmanová, foto: Orest Matsalak
Adriana Světlíková, foto: Orest Matsalak
Petr Kiška, Herich Marcin, foto: Orest Matsalak

Děkujeme všem zúčastněným: Augustín Juraj, Klembarová Klaudia CO.LABS / Bohadlová Kateřina Theatrum Kuks / Drenčeni Hedvika, Pavlík Martin Kredance / Dryjová Eva,  Kinsky Marie Centre for Choreographic Development SE.S.TA. / Fendrych Luboš, Fendrychová Karolína Naplaveno / Gajdoš Pavol Divadlo Štúdio tanca / Hešková Klára Divadlo na cucky / Hruška Adam Brána Jihlavy / Jombíková Barbora Stanica, Nová synagóga / Kasík Libor, Šmatová Adéla UFFO / Kašiarová Lucia Studio ALTA / Križková Nikola,  Anna Davis Švestkový dvůr, Divadlo Continuo / Kyrianová Veronika, Němec Richard GOGLMOGL produktion / Langer Adam, Mojžíšová Petra Sladovna Písek / Matela Pavel Farmstudio – středisko umění a kultury/  Musílek Martin S radostí, Městské divadlo Varnsdorf / Málková Markéta REZI.DANCE v lese / Petružela Honza Fujaré / Plicková Karolina KALD DAMU / Ryšlavá Jana MOVE Ostrava / Smolíková Tereza, Vydra Jiří Valdštejnské imaginárium / Sosna Ondřej, Eva Kraftová Johan, Moving Station / Zahradníková Radka, Zembok Ewa Divadelní Festival Kutná Hora, Divadlo X10 / Špičková Kateřina, Radim Wolák Velvareum / Štůlová Vobořilová Lucie Městská kulturní zařízení Jeseník / Petra Widžová Studio Bubec / Helena Fikarová, Lucie Maříková Královéhradecký kraj / Alena Kopečná Česká centra

Za organizátory: Tereza Lacmanová, Adriana Světlíková, Petr Pola a Petr Kiška

Sympozium pořádala nezisková organizace Nová síť za podpory Fondů EHP a International Visegrad Fund.

#malainventura2022 #artinres #změnakulturnipraxe

Scroll to Top