Divadlo na cucky vyhlašuje rezidenční výzvu na r. 2021

Rezidence

Deadline: 08/02/2021 - 31/03/2021

Výzva je určena pro umělce z oblasti divadla, tance a nového cirkusu.

Chceme poskytnout své prostory v centru Olomouce a technickou podporu umělcům z oblasti divadla, tance a nového cirkusu a podpořit tak umění a kreativní aktivity a navázat vztahy s umělci pro spolupráci ve formě koprodukcí a hostujících představení.

Výzva směřuje k jednotlivcům i souborům, každý pobyt na dobu sedmi až deseti dní.

Nabízíme:

  • Prostory pro zkoušení a kreativní práci

Black box (o rozměrech jeviště 5,5x7m, hlediště 5,5x7m, s možností zrušit elevaci a prodloužit tak jevištní prostor), který disponuje velmi dobrým světelným i zvukovým vybavením a dřevěnou podlahou s možností položit baletizol.

Příjemný prostor zkušebny (o rozměrech podia 4,5 x 2,5 m; hlediště 4,5 x 7,6 m), denní světlo, soundsystem, možnost zatemnění či projekce přímo na stěny.

  • Technickou podporu během rezidence (světla, zvuk, video) a možnost výstupu v online prostoru, v případě příznivé pandemické situace také před publikem
  • Ubytování v Olomouci hrazeno Divadlem na cucky

Výměnou za to požadujeme:

  • Uvádění Divadla na cucky jako koproducenta v propagačních materiálech projektu
  • Jeden výstup pro veřejnost v Divadle na cucky (workshop, nebo work in progress prezentaci, nebo jiný, příp. online formát)

Rezidence je možné uskutečnit během celého roku 2021 (podle možností pandemických opatření), s preferovaným obdobím léta. Konkrétní termíny po osobní domluvě.

Vaše CV a stručný popis projektu, na kterém byste chtěli u nás pracovat, zasílejte na e-mail heskova@divadlonacucky.cz

Uzávěrka: 31.3. 2021

 

 

Další informace o rezidenčním domě najdete zde
Webové stránky rezidence

Přejít nahoru