OPEN CALL NEW WAYS 2022

Rezidence

Deadline: 30/05/2022 - 10/06/2022

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu NEW WAYS 2022.

O PROJEKTU:

Projekt NEW WAYS 2022 se i v letošním roce zaměřuje na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení, kulturních zážitků publiku.

V uplynulých dvou letech se musel kulturní a umělecký prostor v České republice i ve světě vypořádat se zásadními změnami, a také tradiční formy setkávání umělců s diváky byly po mnoho měsíců výrazně omezeny. Mnoho performerů stále hledá nové cesty, jak sdílet s publikem výsledky své práce. Přestože se velká část kulturního života přenesla do online prostoru, pro mnoho umělců jsou stávající možnosti prezentace nedostatečné a interaktivní kontakt s divákem je pro velkou část divadelníků nenahraditelnou součástí jejich práce. Přesně na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení je zaměřen projekt NEW WAYS.

Švestkový Dvůr otevírá platformu pro předkládání projektů, jejichž téma a zvolená podoba prezentace závisí zcela na samotných umělcích a jimi zvolené metodě práce.

Hledáme projekty se zaměřením primárně na praktické hledání či rozvíjení nových možností sdílení performativního umění s divákem (včetně využití moderních technologií). Nabízíme zázemí, vybavení a prostorové možnosti pro tvorbu.

Výsledkem rezidence je prezentace představení na závěr projektu v prostorách Švestkového Dvora, ať již formou živého představení, online či kombinace obojího.

Výběr projektů proběhne v první polovině června uměleckou radou ŠD ve složení Kateřina Šobáňová, Helena Štouračová, Anna Davis a Petr Špaček (produkce).

NABÍZÍME:

 • 2 rezidenční pobyty (divadlo/tanec), každý v délce 14-21 dnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
 • Technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
 • Produkční zázemí
 • Ubytování
 • Umělecký honorář za uvedení výsledného představení

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

 • Umělci působící v ČR
 • Jednotlivci
 • Skupiny (maximálně 5 osob)
 • Pro vytvoření nového projektu nebo adaptaci již existujícího

HARMONOGRAM:

 • 10. 6. 2022 uzávěrka výzvy
 • 15. 6. 2022 výběr projektu
 • srpen – listopad 2022 tvůrčí rezidence a veřejné prezentace

PŘIHLÁŠENÍ:

Přihlášky zasílejte na adresu anna@continuo.cz nejpozději do 10. 6. 2022.

Přihlášky musí obsahovat:

 • popis projektu (1-2 normostrany)
 • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
 • krátký motivační dopis

O ŠVESTKOVÉM DVOŘE:

Švestkový Dvůr, z.s. je organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní aktivity ve vzniklém kulturním prostoru. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty.
Jednotlivé okruhy se ve své činnosti prolínají a vzniká tak harmonický organismus spojený pevnou a jasnou strukturou a koncepcí.

Program rezidencí nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie.

Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Další informace o rezidenčním domě najdete zde
Webové stránky rezidence

Přejít nahoru