STUDIO ALTA: OPEN CALL 2024

Rezidence

Deadline: 15/12/2023 - 15/01/2024

Studio ALTA otevírá svůj rezidenční program pro rok 2024 v rámci tří programů.

Každý z nich je určený pro jinou fázi a formu uměleckých procesů.

Dům soustředění mohou zabydlet jednotlivci i kolektivy v širším uměleckém týmu, kteří hledají prostorové i technické zázemí na rozpracování scénických děl.

Dům výzkumu si lze představit jako dočasné spolubydlení několika umělců a umělkyň. Jeho záměrem je poskytnout prostor pro umělecký výzkum, tvorbu konceptů, ponoření se do konkrétního tématu. Letošní novinkou je rozšíření  o možnost přeměnit již existující dílo do nového formátu.

Sousedství tří programů uzavírá Dům odpočinku. Ten se otevírá pro všechny kolegy a kolegyně z nezávislého sektoru jako podpůrná struktura akcentující důležitost péče.

OPEN CALL V PDF

~

HARMONOGRAM

05. 01. 2024 [17:00–18:00] Q&A Zoom call, který zodpoví všechny vaše otázky

15. 01. 2024 deadline přihlášek
28. 01. 2024 výsledky


DŮM SOUSTŘEDĚNÍ

Dům soustředění nabízí desetidenní rezidenci pro umělecké týmy s plnou technickou podporou. Díky tomu je určen pro projekty v pokročilejší fázi, které mají hotové základní koncepce, prvotní vize výsledných tvarů a produkční zajištění vedoucí k premiéře. Pobývání v Domě soustředění však nevylučuje experimentování, zkoušení nových technik, otevírání se participaci veřejnosti. Přesto, že hlavní náplní je soustředěná práce, nabízí Dům soustředění možnost sdílet proces s okolím a profesní veřejností formou workshopu nebo work-in-progress. Během rezidence bude mít umělecký tým možnost konzultovat proces s týmem Studia ALTA či zapojit se do autonomní podpůrné sítě Artist to Artist.

 ~

Dům soustředění se letos otevře ve třech blocích pro tři umělecké procesy.

1) 1.–11. 3. — hlavní sál Studia ALTA
2) 1.–11. 7. — zahrada Studia ALTA (určeno pro venkovní projekty a projekty ve veřejném prostoru)
3) 10 dní během května–listopadu mimo Prahu. Konkrétní místo bude vybráno z našich partnerských rezidenčních center po konzultaci s vybraným uměleckým týmem.  

S ohledem na profil Studia ALTA budeme větší pozornost směřovat k procesům z oblasti tance a performance.

 ~

PODMÍNKY

Dům soustředění zajistí:

 • prostor pro práci celého uměleckého týmu
 • honorář 50.000 Kč
 • pokrytí nákladů spojených s ubytováním a dopravou
 • plnou technickou podporu
 • propagaci a produkční práci na závěrečném výstupu

 ~

FORMULÁŘ

https://forms.gle/3PqoPdEVLXFWdTRB9

V případě, že preferujete jiný způsob přihlášení, pošlete na e-mail petr@altart.cz následující:

 • Jméno
 • Název procesu-projektu-výzkumu
 • Bydliště (město/stát)
 • Kontaktní telefon
 • Web / sociální sítě
 • Portfolio
 • Rezidenční tým (jména všech lidí, kteří by se zúčastnili rezidence)
 • Krátký popis vlastní práce (max. 1200 znaků)
 • Popis procesu/projektu (např. výchozí bod, téma, popis procesu, cíl rezidence, max. 1800 znaků)
 • Producentský rozměr (např. V jaké fázi procesu se má rezidence uskutečnit? Jaký je harmonogram vývoje díla: Jaké má projekt partnerství? Kde-kdy je pránovanápremiéra?,max. 1800 znaků)
 • Termíny (Napište v jakém časovém rozmezí by vám rezidence vyhovovala / možnost 1-3)
 • Přání (Co si od rezidence přejete?)
 • Technické specifikace (Co potřebujete pro svou práci?)

+ můžete přiložit

 • další materiály, o kterých bychom měli vědět
 • vaše očekávání, pochybnosti a/nebo co byste si od rezidence přáli*y

DŮM VÝZKUMU

10. – 21. 6. 2024

Dům výzkumu je dvanáctidenní rezidenční program, který je koncipován jako sdílený prostor a laboratoř pro čtyři individuální umělce či umělkyně a jejich výzkum. Dům slouží především pro procesy v prvních fázích pátrání, experimentování a vytváření materiálů. Poskytuje možnost hlubšího ponoření (nebo naopak vynoření) z uměleckého výzkumu, funguje jako prostředek k hledání nových rovin vlastní umělecké praxe.

Do Domu výzkumu je možné letos přijít s již existujícím hotovým dílem (inscenace, instalace, objekt, video, …), a zaměřit se na jeho znovuotevření a přetvoření v jinou formu. Lze tedy i hledat možnosti, jak např. z inscenace vytvořit workshop, text, performance-lecture, atd.

Dům výzkumu nabídne svým hostům a hostkám přístup do společného studia, prostor pro individuální práci a tři facilitovaná setkání zaměřená na výměnu vědomostí a praxí v rámci skupiny.

Na závěr rezidence bude připraven malý výstup pro veřejnost, jehož forma bude vycházet z potřeb a přání účastnic a účastníků.

~

PODMÍNKY

Dům výzkumu zajistí:

 • prostor pro individuální* čtyři umělce a umělkyně z různých oblastí umění
 • honorář 12.000 Kč
 • ubytování a cestu pro mimopražské účastníky, účastnice
 • sdílený ateliér
 • technické zázemí
 • produkční podporu

*s ohledem na vyčleněné zdroje preferujeme pouze individuální umělce či umělkyně, přijímáme ale i možnost pro dua či malé kolektivy

~

FORMULÁŘ

https://forms.gle/vDRJLkvA1nFipRgt5

V případě, že preferujete jiný způsob přihlášení, pošlete na e-mail petr@altart.cz následující:

 • jméno
 • název procesu/projektu/výzkumu
 • bydliště (místo současného pobytu)
 • kontaktní telefon
 • odkazy na web/sociální sítě
 • portfolio/CV
 • krátký popis vlastní praxe (max 1000 znaků)
 • popis procesu/projektu/výzkumu (max 1800 znaků)
 • osobní rozměr (max 800 znaků) :V jakém momentě vaší praxe vás žádost o rezidenci přistihla?
 • technické specifikace : Co potřebujete pro vaši práci?

+ můžete přiložit

 • další materiály, o kterých bychom měli vědět
 • vaše očekávání, pochybnosti a/nebo co byste si od rezidence přáli*y

DŮM ODPOČINKU

5 dní během března – listopadu

Dům odpočinku jsou pětidenní rezidenční lázně určené kolegům a kolegyním z uměleckého provozu v České republice, kteří cítí přetížení, tlak z nutnosti neustálé produkce či jen hledají zónu klidu pro vlastní myšlenky. Dům odpočinku se může stát důvodem ke zpomalení, rekalibrace vlastní praxe, prostorem pro lenošení a péči, vakuem. Obsah rezidence není podmíněný žádným výstupem ani participací na jakýchkoliv aktivitách.

Hosté Domu odpočinku budou vybráni losem, jelikož nám, ani nikomu jinému, nepřísluší rozhodovat, kdo potřebuje odpočinek víc a kdo míň. Potřebujeme jej všichni. Náš prostor a prostředky určené Domu odpočinku bychom ale rádi věnovali především kolegům a kolegyním z uměleckého provozu. Do výběru tak budou přizváni pouze ti, kteří pracují (především či částečně) v oblasti produkce, dramaturgie, kurátorství, PR, technických a jiných podpůrných uměleckých profesí a působí (především či částečně) v nezávislém sektoru na území ČR.

Celkem budou vybráni dva hosté, přičemž minimálně jedno místo bude rezervované pro pracující mimo Prahu. Výsledná lokace a konkrétní termín (březen–listopad) Domu Odpočinku bude vycházet z přání a možností hostů. Je možné jej vytvořit v přírodě i ve městě. V blízkosti bydliště i na opačné straně republiky.

~

PODMÍNKY

Dům odpočinku zajistí

 • prostor pro dva pracující z uměleckého provozu
 • honorář 6.000 Kč
 • ubytování v hotelu / apartmánu (5 nocí)

~

FORMULÁŘ

https://forms.gle/ahgjxyUda8UepzY29

V případě, že preferujete jiný způsob přihlášení, pošlete na e-mail petr@altart.cz následující:

 • Jméno
 • Bydliště
 • Kontaktní telefon
 • Web / sociální sítě
 • CV
 • Další doplnění, specifikace, pochyby, obavy, přání

KONTAKT

petr@altart.cz

+420 731 468 447

~

Rezidentní program Studia ALTA je v roce 2024 podpořen z Národního plánu obnovy z programu Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce.

Další informace o rezidenčním domě najdete zde
Webové stránky rezidence

Přejít nahoru