PRVNÍ META: ŠVESTKOVÝ DVŮR

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu PRVNÍ META. 

Projekt PRVNÍ META se zaměřuje na podporu divadelní tvorby mladých umělců, kteří se zaměřili na tvorbu s materiálem, objektem a loutkou. Tento program vybízí mladé tvůrce prakticky se zamyslet nad otázkou jakou roli v umělecké výpovědi hraje propojení lidského těla s materiálem či objektem. Jak jejich „soužití“ dokáže podtrhnout, zachytit a divákovi předat to, co samostatně slova ani pohyb neumí.

Švestkový Dvůr poskytne umělcům prostor prakticky hledat a experimentovat s materiálem a jeho následným využitím při tvorbě autorského divadelního představení.

Rezidence v délce 7-10 dnů (září-prosinec) jsou určené pro začínající umělce či uměleckou skupinu. Výsledky tvůrčího procesu budou po dohodě s umělci představeny veřejnou prezentací ještě do konce roku 2024 na Švestkovém Dvoře.

Výběr projektu proběhne v první polovině června uměleckou radou složenou z týmu Švestkového Dvora a expertů v oboru.

NABÍZÍME:

 • rezidenci pro začínající umělce
 • tvůrčí pobyt v délce 7-10 dnů v prostorách Švestkového Dvora
 • technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
 • produkční zázemí
 • ubytování
 • příspěvek na tvorbu inscenace a veřejnou prezentaci ve výši 10 000 Kč/skupina

Stravu si rezidenti zajišťují a hradí sami.

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

 • umělci působící v ČR i zahraničí
 • jednotlivci a skupiny (max.6 osob)
 • pro tvorbu autorského loutkového představení

HARMONOGRAM:

 • 31. 5. 2024 – uzávěrka výzvy
 • 7. 6. 2024 – výběr projektu
 • srpen – listopad 2024 – tvůrčí rezidence
 • září – prosinec 2024 – veřejné prezentace

PŘIHLÁŠKY MUSÍ OBSAHOVAT:

 • popis projektu (1-2 normostrany)
 • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
 • krátký motivační dopis

Přihlášky zasílejte na adresu katerina.soban@seznam.cz  nejpozději do 31. 5. 2024.


Švestkový Dvůr, z.s. je umělecká organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní, pedagogické a komunitní aktivity v rurální oblasti. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty.

Rezidenční program nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Rezidenční program na Švestkovém Dvoře je v roce 2024 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Jihočeského kraje, za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva Kultury České republiky.

Přejít nahoru