NEW WAYS: ŠVESTKOVÝ DVŮR

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu NEW WAYS 2024. 

Projekt NEW WAYS 2024 se i v letošním roce zaměřuje na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení i kulturních zážitků publiku.

Švestkový Dvůr otevírá platformu pro předkládání projektů, jejichž téma a zvolená podoba prezentace závisí zcela na samotných umělcích a jimi zvolené metodě práce. Letošním tématem zůstává hledání autentických odpovědí umělců na otázky, které rezonují v nezávislém uměleckém světě.

Jak a čím diváky oslovit? Souzní moje umělecká výpověď ve veřejném prostoru? Kde se setkávat a v jaké podobě a prostředí? (divadelní sál, open air, imerzivní divadlo, site-specific…) Jak moc diváky zapojit do průběhu představení? Kde je hranice mezi sdílením a manipulací s diváky? Tyto a podobné otázky budou pro zájemce o koprodukční spolupráci na Švestkovém Dvoře v roce 2024 hlavní prioritou.

Hledáme projekty se zaměřením primárně na praktické hledání či rozvíjení nových možností sdílení performativního umění s divákem (včetně využití moderních technologií). Nabízíme zázemí, vybavení a prostorové možnosti pro tvorbu.

Rezidence v délce 7-10 dnů (září-listopad) jsou určeny divadelním a tanečním skupinám z ČR i zahraničí. Výsledkem rezidence je veřejná prezentace na závěr pobytu v prostorách Švestkového Dvora, ať již formou živého představení, online či kombinace obojího.

Výběr projektů proběhne v první polovině června uměleckou radou složenou z týmu Švestkového Dvora a expertů v oboru.

NABÍZÍME: 

 • 2 samostatné rezidenční pobyty: jeden pro divadlo, druhý pro tanec
 • každý tvůrčí pobyt v délce 7-10 dnů (září-listopad) v prostorách Švestkového Dvora
 • technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
 • produkční zázemí
 • ubytování
 • příspěvek na tvůrčí proces a veřejnou prezentaci ve výši 20 000 Kč/skupina

Stravu si rezidenti zajišťují a hradí sami.

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

 • umělci působící v ČR i zahraničí
 • skupiny 3-6 osob
 • pro vytvoření nového projektu nebo adaptaci již existujícího

HARMONOGRAM:

 • 31. 5. 2024 – uzávěrka výzvy
 • 7. 6. 2024 – výběr projektů

PŘIHLÁŠKY MUSÍ OBSAHOVAT:

 • popis projektu (1-2 normostrany)
 • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
 • krátký motivační dopis

Přihlášky zasílejte na adresu katerina.soban@seznam.cz  nejpozději do 31. 5. 2024.


Švestkový Dvůr, z.s. je umělecká organizace, která vznikla v roce 2013 a od roku 2015 zajišťuje kulturní, pedagogické a komunitní aktivity v rurální oblasti. Činnost organizace je vymezena 4 hlavními okruhy, kterým se ve své práci věnuje: zázemí tvorby, program hostujících umělců, rezidence a komunitní projekty.

Rezidenční program nabízí jednotlivcům nebo celým skupinám z ČR i ze zahraničí možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení uměleckého projektu v prostoru se zajištěným ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Projekty, které vznikají v rámci rezidencí jsou pak obvykle součástí programové nabídky Švestkového Dvora.

Rezidenční program na Švestkovém Dvoře je v roce 2024 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Jihočeského kraje, za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva Kultury České republiky.

Přejít nahoru