VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES & ČESKÁ CENTRA

REZIDENČNÍ PROGRAM ART-IN-RES & ČESKÁ CENTRA

Servisní organizace pro kulturu Nová síť z. s. spolu s Českými centry, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, v roce 2024 uskutečňují pilotní rezidenční program v oblasti scénických umění realizovaný v zahraničí. Organizace podpoří celkem 5 rezidenčních pobytů pro české profesionály/ky působící v oblasti současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů, a to v Bulharsku, Francii, Polsku, Řecku a Srbsku. 

Pro každou zemi byla vyhlášena samostatná výzva se specifickými podmínkami, které odrážely možnosti partnerské organizace. Vybraným rezidentům/kám bude poskytnuto ubytování, tvůrčí a pracovní zázemí, propojení s místní uměleckou scénou a finanční příspěvek na dopravu a denní výdaje. Naopak od rezidentů/ek se v rámci tvůrčího či manažersko-kurátorského rezidenčního pobytu očekává alespoň jeden veřejný výstup v dané lokalitě. 

CÍL PROGRAMU:

  • Podpora mezinárodní mobility a síťování
  • Rozvoj kompetencí rezidentů/tek s cílem posílení jejich znalostí a dovedností
  • Poskytnutí příležitosti tvořit a prezentovat se v inspirativním prostředí vybraných zemí Evropy
  • Navázání nových vztahů a spolupráce vhodné pro jejich umělecký rozvoj a profesní život

VÝSLEDKY VÝZVY:

V průběhu března a dubna bylo vyhlášeno 5 výzev na podporu rezidenčních pobytů v Bulharsku, Francii, Polsku, Řecku a Srbsku. Do programu se mohli hlásit individuální umělci/kyně i tvůrčí kolektivy, kulturní manažeři/ky a další kulturní profesionálové/ky z oboru současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů. Program byl určen pro české občany a cizince v rámci českého kolektivu.

Do rezidenčního programu se přihlásilo 47 projektů. Žádosti posoudila a výběr provedla mezinárodní odborná komise složená ze zástupců/kyň partnerských organizací, Českých center a Nové sítě. Partnerskými organizacemi jsou město Burgas, Komuna Warszawa, Akropoditi DanceFest a festival BITEF. 

PODPORU ZÍSKALY A V ROCE 2024 SE USKUTEČNÍ:
  • Tvůrčí rezidence v Černomoří: Veronika Všianská, Gabriela Ženatá – Navždy se zachová, Růžena Žertová
  • Tvůrčí rezidence v Paříži: Alena Skálová – Walking
  • Tvůrčí rezidence ve Varšavě: Vincent Klusák, Adam Dragun, Olga Ciezkowszka – Power Couple
  • Tvůrčí rezidence na ostrově Syros: Tereza Georgievová, Vjačeslav Nečunajev, Jasmína Georgievová – Živa Poppy Teatre
  • Manažersko-kurátorská rezidence v Bělehradě: Anna Chrtková – Y Events, Petr Husička – La Putyka

Zástupci/kyně souboru Lachende Bestien budou podpořeni cestou do francouzského města Bourges za účelem navázání možné spolupráce s týmem Bourges 2028, Antre Peux či dalších kulturních organizací.

Děkujeme všem zájemcům a zájemkyním za přihlášení! 

Vybraným gratulujeme a přejeme jim přínosný tvůrčí čas na rezidenčních pobytech. 


Rezidenční program je realizován Novou sítí z. s. a Českými centry za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.Přejít nahoru