OPEN CALL: REZIDENCE V ČESKÉ REPUBLICE PRO UMĚLECKÉ A MANAŽERSKÉ KOLEKTIVY Z NORSKA

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

Nová síť z. s. společně s partnerskou organizací Surnadal Billag od roku 2020 realizuje program podpory rezidenčních pobytů, který je určen pro umělecké a kulturní manažerské kolektivy z České republiky a Norska působící v oblasti performativních umění. I letos je pro žadatele/ky z Norska do 21. března otevřená výzva k podávání žádostí o podporu rezidenčního pobytu ve vybraném rezidenčním centru v ČR. Vybraní žadatelé/ky budou finančně podpořeni 2.500 Kč osoba/den a bude jim zajištěno zázemí pro rezidenční pobyt včetně ubytování v rozsahu 7-14 dní.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 21. března 2023, 23:59

REALIZAČNÍ OBDOBÍ: květen – listopad 2023

PRO KOHO:

Tato výzva je určena pro umělecké a kulturní manažerské kolektivy z Norska na rezidenční pobyt v České republice ve vybraných hostitelských organizacích v rámci platformy www.artinres.cz.

Do programu se mohou hlásit umělecké a kulturní manažerské kolektivy z oboru současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů působící v Norsku.

Během této výzvy budou podpořeny skupiny o počtu 2-5 osob. V roce 2023 plánujeme rezidenčním pobytem podpořit cca 3 projekty.

CÍL PROGRAMU:

Cílem česko-norského rezidenčního programu je podpora mezinárodní mobility a síťování, získávání zkušeností a rozvoj dovedností a kompetencí účastníků rezidenčních pobytů.

Tvůrčí rezidence: Program je zaměřený na podporu kreativního procesu a vznik nových projektů v oblasti performativního umění se zvláštní pozorností na projekty na pomezí divadla, tance, performance a výtvarného umění.

Manažerské rezidence: Program podporuje týmy, které se věnují zejména tématu rozvoje kultury v regionech, a jeho cílem je i posilování kapacit a sdílení zkušeností s hostící organizací.

TERMÍN:

Výzva se týká kalendářního období od 1. května do 30. listopadu 2023.

 • Tvůrčí rezidence budou podpořeny na 7-14 dní ve smluvené hostící organizaci.
 • Manažerské rezidence budou podpořeny na 7-10 dní ve smluvené hostící organizaci.

FINANČNÍ PODPORA:

Česko-norský rezidenční program finančně podporuje rezidenty/ky i hostící organizaci.
 • Podpora rezidentů: 2.500 Kč / den / osoba
 • Podpora hostících organizací: fixní částka 1.000 Kč / den + 400 Kč / osoba / den + 5 000 honorář

Odměna pro rezidenty je určena na náklady spojené s rezidenčním pobytem. Částka bude vyplacena na základě příkazní smlouvy.

Hostící organizace v rámci zmíněné podpory zajistí rezidentům ubytování, zázemí pro tvůrčí činnost a postará se o zdárný průběh rezidenčního pobytu. Stravu si zajišťuje a hradí každý účastník sám.

Další služby nad rámec (například zajištění stravy, technického vybavení apod.) jsou na individuální domluvě rezidentů s hostící organizací a případné finanční spoluúčasti rezidentů.

VÝSTUP Z REZIDENCE:

Podmínkou rezidenčního pobytu je jakýkoliv výstup z rezidence přístupný veřejnosti doložený závěrečným reportem a fotografiemi.

 • Tvůrčí rezidence: například slovní prezentace či ukázka z rezidenčního pobytu širší komunitě hostící organizace ve formátu work-in-progress či veřejné intervence v prostoru s dobrovolnou debatou s přítomnými diváky
 • Manažerská rezidence: například sdílení know-how, zkušeností, dojmů a závěrů z rezidenčního pobytu s širší komunitou hostící organizace

NABÍDKA HOSTÍCÍCH ORGANIZACÍ:

Výběr hostících organizací včetně odkazů na jejich podrobné profily najdete níže. Věnujte pozornost specifickým možnostem a podmínkám rezidenčních center a vybírejte taková místa, která jsou pro váš projekt a vaše potřeby vhodná.

HARMONOGRAM:

 • Otevření výzvy: 1. března 2023
 • Deadline na podání přihlášky: 21. března 2023
 • Zveřejnění výsledků: do 10. dubna 2023
 • Realizace rezidencí: 1. května – 30. listopadu 2023

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:

 • Formulář k přihlášení se do programu naleznete zde: https://forms.gle/puH5AkVzm3iCPomR9
 • Formulář obsahuje: popis projektu, jeho záměr a cíl rezidenčního pobytu, realizační tým, technické požadavky, profesní životopis a stručný motivační dopis.

Případné dotazy směřujte na projektovou manažerku Terezu Lacmanovou: terezalacmanova@novasit.cz.

Česko-norský rezidenční program je v roce 2023 realizován Novou sítí z. s. za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Bohatická Rychta, foto Matyáš Gál
Bohemia Farmstudio, foto Pavel Matela
Cabin Studio, foto Barbora Hrušková
CO.LABS
Komunitní centrum Blatná
Městské divadlo Varnsdorf
Naplaveno, foto Ondra Pelikán
REZI.DANCE, foto Katarina Baranyia
SE.S.TA – Zámek Žďár nad Sázavou, foto Eva Dryjová

Úvodní fotografie: Bohemia Farmstudio, Pavel Matela

Přejít nahoru